Implikasjoner for klinisk praksis | ResMed
Implikasjoner for klinisk praksis
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Om CSA > Implikasjoner for klinisk praksis

Implikasjoner for klinisk praksis


Redusert LVEF bør utelukkes før bruk av ASV.1

SERVE-HF identifiserte en bestemt risikoutsatt pasientpopulasjon. De skadelige effektene av ASV korrelerer med eksisterende systolisk venstre ventrikkelsvikt, og mortalitetsrisikoen er knyttet til pasienter med LVEF <45 %. ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

Redusert LVEF bør utelukkes før bruk av ASV.1 Det er derfor viktig å sikre at LVEF er >45 %, og ekkokardiografi anbefales for dette formålet.

Enkelte pasienter – spesielt hvis de er henvist av kardiolog – kan allerede ha fått utført ekkokardiografi, og det kan dermed være verdt å sjekke journalnotatene. Hvis ikke kan en kardiologisk henvisning være verdt å vurdere, siden en stor andel pasienter med søvnrelatert respirasjonsforstyrrelse har en form for underliggende hjertesykdom.

 

Pasienter med LVEF >45 % fortsetter å være egnede kandidater for ASV

Mortalitetsrisikoen observert i SERVE-HF ble sett hos en høyrisikogruppe av pasienter med systolisk hjertesvikt og predominant sentral søvnapné. Denne gruppen er ikke representativ for alle pasienter som kan være kvalifisert for ASV-behandling.

Etter å ha blitt informert om disse funnene, er eksperter1,2,3,4 i feltet enige om at pasienter med LVEF ≥ 45 % fortsatt er kvalifisert for ASV når det er klinisk begrunnelse for bruk av dette.

Fra mai 2015 har de franske og tyske helsemyndighetene blitt enige om å begrense kontraindikasjonen til hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon på ≤ 45 %.5

Ekspertuttalelser bekrefter at ASV er egnet i disse ulike situasjonene1,2,3,4

  • Hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon

  • CSA knyttet til langvarig opioidbehandling uten alveolær hypoventilasjon

  • Idiopatisk CSA eller Cheyne-Stokes-respirasjon

  • Kompleks/nyoppstått/resistent sentral søvnapné

  • Sentral søvnapné etter hjerneinfarkt

 

Uttalelser fra eksperter

Société de pneumologie de langue français. Det var viktig å [sikre] at disse resultatene, som ble hentet ut fra en svært bestemt populasjon bestående av personer med dårlig helse, og som ikke representerer de fleste gjeldende indikasjonene på ASV, [ikke ville bli ekstrapolert overfor] patologier med ulike mekanismer og der effekten av ASV er opprettholdt. Dette er selvsagt tilfelle ved behandling av sentral søvnapné som en sekundær tilstand etter et slag eller relatert til et komplisert søvnapnésyndrom. Men det gjelder også hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon.

La société française de Recherche et Médecine du sommeil Data fra litteraturen fremmer fortsatt bruk av ASV ved forskjellige indikasjoner, inkludert hjertesvikt med normal LVEF, komplisert søvnapnésyndrom, opioidindusert sentral søvnapné, idiopatisk sentral søvnapné og sentral søvnapné på grunn av hjerneslag.

Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin og Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Det bør understrekes at alle uttalelsene kun gjelder pasienter med hjertesvikt iht. New York Heart Association Functional Classification II-IV (NYHA II-IV) og en ejeksjonsfraksjon på ≤ 45 %. Det er hvis behandlingen kan fortsette uendret hos pasienter:

  • med mindre svekket hjertefunksjon

  • der sentral søvnapné ikke er predominant

  • der behandlingen utføres på grunn av andre underliggende sykdommer (f.eks. samtidig eksisterende søvnapné, komplisert søvnapné, søvnapné og opiatindusert sentral søvnapné).

American Academy of Sleep Medicine. Adaptiv servoventilasjon (ASV) rettet mot å normalisere apné-hypopné-indeksen (AHI), kan brukes til behandling av CSAS relatert til kronisk hjertesvikt hos voksne med ejeksjonsfraksjon >45 % eller mild CSAS relatert til kronisk hjertesvikt.

Referanser

  1. d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1 
  2. Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81
  3. Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: "The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses". Journal of Clinical Sleep Medicine, 2016 May 15, 12(5):757-61
  4. Randerath et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016
  5. AirCurve 10 CS PaceWave clinical manual July 2015