Behandlingsalternativer for sentral søvnapné | ResMed
Behandlingsalternativer for sentral søvnapné
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Om CSA > Behandlingsalternativer for sentral søvnapné

Behandlingsalternativer for sentral søvnapné (CSA)

Det kan være utfordrende å behandle pasienter med sentral søvnapné. Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk eller automatisk positivt luftveistrykk (CPAP/APAP) brukes ofte som primær behandling, men erfaring viser at CPAP/APAP ikke konsekvent kontrollerer apné eller forbedrer symptomer. Som et resultat vil enkelte pasienter som behandles med CPAP/APAP være symptomatiske, og dette øker risikoen for manglende compliance og sannsynligheten for flere, ressursintensive tiltak.

ASV (adaptiv servoventilasjon)* er alltid et egnet valg for behandling av de fleste av disse mer komplekse pasientene, enten som en primærbehandling eller etter et mislykket forsøk med andre PAP-behandlinger.

 

Adaptiv servoventilasjon: en dokumentert løsning for sentral søvnapné

ASV er en form for behandling med positivt luftveistrykk (PAP) som leverer automatisk justering av trykkstøtte og fastsatt eller automatisk justert ekspiratorisk positivt lufttrykk (EPAP). ASV bidrar til å behandle både obstruktive og sentrale respirasjonshendelser og opprettholder tilstrekkelig ventilasjon som respons på pasientens skiftende behov.

Behandling Mål Funksjoner Trykkprofil
Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) Holder de øvre luftveiene åpne Fast trykk
Automatisk positivt luftveistrykk (APAP) Holder de øvre luftveiene åpne Justerer trykket kontinuerlig for å optimalisere trykknivået til pasientens behov
Variabelt positivt luftveistrykk (VPAP) Støtter respirasjonen ved respirasjonsinsuffisiens relatert til lungesykdom Fast ekspirasjonstrykk og trykkstøtte ved innpusting, vanligvis med fast backup-frekvens
Adaptiv servoventilasjon (ASV) Stabiliserer respirasjonen og holder de øvre luftveiene åpne Kontinuerlig justering av inspirasjons- og ekspirasjonstrykk med variabel backup-frekvens tilpasset pasientens behov

Sammenlignet med andre former for PAP-behandling, kan ASV tilby signifikante fordeler behandling av sentral søvnapné*. Dette er påvist i flere kliniske studier på tvers av ulike pasienttyper.

Hvem er ASV* behandling egnet for?

ASV er egnet for alle pasienter med venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) >45 %. 1,2,3,4 Vi kan bekrefte at den observerte mortalitetsrisikoen i SERVE-HF-studien forekommer hos pasienter med LVEF ≤ 45 %, og at de skadelige effektene av ASV korrelerer med eksisterende systolisk venstre ventrikkelsvikt.5

• Redusert LVEF bør utelukkes før oppstart med ASV1. Før bruk av ASV er det viktig å kontrollere at LVEF er >45 %. Ekkokardiografi anbefales for dette formålet.

• Ekspertuttalelser1,2,3,4 er samstemt i at pasienter med LVEF >45 % fortsatt er kvalifisert for ASV når det er en klinisk begrunnelse for bruk av dette. ASV er egnet i disse ulike situasjonene1,2,3,4 :

  - Hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon

  - CSA knyttet til langvarig opioidbehandling uten alveolær hypoventilasjon

  - Idiopatisk CSA eller Cheyne-Stokes-respirasjon

  - Kompleks/nyoppstått/resistent sentral søvnapné

  - Sentral søvnapné etter hjerneinfarkt

• Fra mai 2015 har de franske og tyske helsemyndighetene blitt enige om å begrense kontraindikasjonen til hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon på ≤ 45 %.5

Finn ut mer om ResMed-enheter som bruker ASV-behandlingen: AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM

Referanser

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

  1. d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1
  2. Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81
  3. Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: "The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses". Journal of Clinical Sleep Medicine, 2016 May 15, 12(5):757-61
  4. Randerath W et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016
  5. AirCurve 10 CS PaceWave clinical manual July 2015