ASV-fordeler* | ResMed
ASV-fordeler

ASV tilbyr signifikante kliniske fordeler*

Sammenlignet med andre former for PAP-behandling, tilbyr ASV betydelige fordeler for behandling av sentral søvnrelatert respirasjonsforstyrrelse (SDB)* – inkludert forbedring av apné-hypopné-indeksen (AHI), reduksjon av respirasjonshendelser og bedring av søvnighet på dagtid. Dette er påvist i flere kliniske studier på tvers av ulike pasienttyper.

ASV er bedre enn CPAP når det gjelder å kontrollere respirasjonshendelser hos pasienter med CompSA

I en “intention to treat”-analyse var behandlingen vellykket (apné-hypopné-indeks [AHI] på <10) etter 90 dager hos 89,7 % av pasientene som ble behandlet med ASV, sammenlignet med 64,5 % av deltakerne som ble behandlet med CPAP.1
[N = 66, prospektiv randomisert studie]

 

ASV reduserer restsøvnighet etter APAP-behandling hos pasienter med blandet søvnapné

Etter 30 døgn med APAP-behandling ga ASV en ytterligere reduksjon (sammenlignet med baseline) på 12,9 % i AHI, 48,5 % i sentral søvnapné-indeks (CSAI), 26,1 % i mikrooppvåkningsindeks (MAI) og 37,9 % score i Epworth søvnighetsskala (ESS) ved tilsvarende gjennomsnittlig trykk.2
[N = 42, sekvensstudie].

 

ASV bedre enn bilevel ST-modus ved å redusere respirasjonshendelser ved opioidindusert sentral søvnapné

Ved opioidindusert sentral søvnapné reduserte ASV-behandlingen AHI med 84,7 %, sentral apnéindeks (CAI) med 95,7 %, apnéindeks (AI) med 96,4 % og respiratorisk oppvåkningsindeks (RAI) med 77,1 % sammenlignet med bilevel ST. Respirasjonsparametere ble normalisert hos 83,3 % av pasientene som fikk ASVAuto, men kun hos 33,3 % av pasientene som fikk bilevel ST.3
[N = 18, prospektiv, randomisert overkryssende polysomnografistudie]

 

ASV forbedrer AHI og ESS hos pasienter etter akutt hjerneinfarkt

ASV-behandling forbedret utfallet etter akutt hjerneinfarkt hos pasienter med CSA, og reduserte AHI med 81,8 % og ESS med 35,6 %.4
[N = 15, retrospektiv analyse fra et enkelt senter]

 

ASV forbedrer cardiac output og prognosen for hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon*

Prospektive randomiserte og observerende hjertesviktstudier (som allerede er presentert og snart skal publiseres) har antydet at ASV kan være gunstig hos HF-pasienter med bevart ejeksjonsfraksjon og hos de som har CSA med samtidig eksisterende obstruktiv søvnapné (OSA).5,6 Det er foreløpig ikke dokumentert at disse pasientene er utsatt for noen skaderisiko ved ASV-behandling.

Referanser

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

  1. Morgenthaler et al. The Complex Sleep Apnea Resolution Study, Sleep, Vol. 37, No. 5, 2014.
  2. Su et al. Adaptive pressure support servoventilation: a novel treatment for residual sleepiness associated with central sleep apnea events, Sleep Breath, 2011;15:695-699.
  3. Cao et al. A Novel Adaptive Servoventilation (ASVAuto) for the Treatment of Central Sleep Apnea Associated with Chronic Use of Opioids, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 10, No. 8, 2014.
  4. Brill et al. Adaptive servo-ventilation as treatment of persistent central sleep apnea in post-acute ischemic stroke patients, Sleep Medicine 15, 2014;1309-1313.
  5. Bitter T et al. Eur Respir J 2010; 36: 385–392
  6. Yoshihisa et al. European Journal of Heart Failure doi:10.1093/eurjhf/hfs197