Om sentral søvnapné (CSA)

Sentral søvnapné (CSA) er en type søvnrelatert respirasjonsforstyrrelse. I motsetning til pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA) som har delvis eller helt blokkerte øvre luftveier som begrenser pusten, har pasienter med CSA manglende respiratorisk driv. Det betyr at respirasjonssenteret i hjernen ikke setter i gang respirasjonen, eller at signalet om å puste inn, ikke overføres riktig til resten av pasientens kropp.

Det kan være utfordrende å behandle pasienter med CSA, som ofte har færre eller andre symptomer enn OSA-pasienter. Adaptiv servoventilasjon (ASV)* i AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM er et egnet valg for behandling av mange av disse mer komplekse pasientene.

1,5 % av OSA-pasienter har CompSA.1

Opptil 45 % av pasientene som tar opioider for kronisk smerte har CSA eller CompSA.2

5-12 % av pasienter med hjerneinfarkt, hjerneblødning eller drypp (TIA-anfall) lider av primær sentral søvnapné.3

Høydepunkter

Symptomer

Symptomer på CSA kan inkludere overdreven søvnighet på dagtid, dårlig konsentrasjon, hodepine om morgenen, nedtrykthet, vektøkning …

Behandling av CSA

Sammenlignet med andre former for PAP-behandling, kan ASV tilby betydelige fordeler for behandling av sentral søvnapné.

SERVE-HF-studien

SERVE-HF er blitt en nøkkelstudie i sitt felt, og bidrar signifikant til ASV-klinisk praksis.

Andre ASV-studier

ResMed jobber fortsatt aktivt med ASV med å undersøke både konvensjonelle og innovative former for forskning.

Referanser

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

  • 01

    Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009.

  • 02

    Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.

  • 03

    Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.