Om CSA | ResMed
Om CSA

Om sentral søvnapné (CSA)

Sentral søvnapné (CSA) er en type søvnrelatert respirasjonsforstyrrelse. I motsetning til pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA) som har delvis eller helt blokkerte øvre luftveier som begrenser pusten, har pasienter med CSA manglende respiratorisk driv. Det betyr at respirasjonssenteret i hjernen ikke setter i gang respirasjonen, eller at signalet om å puste inn, ikke overføres riktig til resten av pasientens kropp.

Det kan være utfordrende å behandle pasienter med CSA, som ofte har færre eller andre symptomer enn OSA-pasienter. Adaptiv servoventilasjon (ASV)* i AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM er et egnet valg for behandling av mange av disse mer komplekse pasientene.

1,5 % av OSA-pasienter har CompSA.1

Opptil 45 % av pasientene som tar opioider for kronisk smerte har CSA eller CompSA.2

5-12 % av pasienter med hjerneinfarkt, hjerneblødning eller drypp (TIA-anfall) lider av primær sentral søvnapné.3

Høydepunkter

Symptomer

Symptomer på CSA kan inkludere overdreven søvnighet på dagtid, dårlig konsentrasjon, hodepine om morgenen, nedtrykthet, vektøkning …

Les mer

Behandling av CSA

Sammenlignet med andre former for PAP-behandling, kan ASV tilby betydelige fordeler for behandling av sentral søvnapné.

Les mer

SERVE-HF-studien

SERVE-HF er blitt en nøkkelstudie i sitt felt, og bidrar signifikant til ASV-klinisk praksis.

Les mer

Andre ASV-studier

ResMed jobber fortsatt aktivt med ASV med å undersøke både konvensjonelle og innovative former for forskning.

Les mer

Referanser

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

  1. Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009.
  2. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.
  3. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.