Søvn
Connected health | Søvn

Utformer fremtidens telemonitorerte pasientbehandling

Mer effektivt tilsyn og sterkere pasientengasjement fører til en dramatisk økning av compliance i behandlingen. ResMeds nettbaserte løsninger åpner for proaktiv monitorering utført av helsepersonell, og fører til mer ansvarliggjorte pasienter som er engasjert og interessert i sin egen søvnapnébehandling. Vi er overbevist om at nettbasert pasientbehandling er nøkkelen til kostnadseffektiv pasientbehandling av høy kvalitet verden over, og vi er fast bestemt på å lede an på dette området.

Har du lyst til å finne ut mer?

Registrer deg i dag og få tilgang til ResMeds brosjyre om Connected Health.

Vi sender deg også oppdateringer om de siste utviklingene innen feltet og informasjon om relevante produkter og tilbud.

 

Øker compliance

Økt CPAP-bruk gir mindre søvnighet på dagtid og bedre livskvalitet for pasientene.1
Telemonitorerte løsninger for pasientbehandling hjelper pasientene å øke sin compliance og få større utbytte av søvnapnébehandlingen

Finn ut mer

Øker effektiviteten

Øk kapasiteten til å behandle nye pasienter

Fokuser på pasienter som virkelig trenger hjelp

Unngå kostnader ved hjelp av ekstern feilsøking

Optimaliser tiden du bruker til veiledning

Opprett rapporter til leger og forsikringselskaper – enklere, raskere og rimeligere

Optimaliser pasienters fysiske besøk og begrens antallet pasienter som ikke møter opp

Øker pasientengasjementet

Pasientengasjerende hjelpemidler som myAir og AirMini-appen gir brukerne anledning til selv å monitorere nattesøvnen, følge med på egen progresjon og beholde motivasjonen – også når de ikke blir fjernmonitorert.

"Pasientene vil trenge CPAP-behandling så lenge de lever. Behandlingsbehovet endres ikke, men det gjør derimot livet deres. Det er ikke uvanlig at pasienter slutter å bruke apparatet som respons på en ny livssituasjon. Det er imidlertid et problem hvis jeg ikke oppdager det før et halvt år etter."

 

Doktor Christine Cheval, San Salvador Clinic, Frankrike9

"Pasientene vil trenge CPAP-behandling så lenge de lever. Behandlingsbehovet endres ikke, men det gjør derimot livet deres. Det er ikke uvanlig at pasienter slutter å bruke apparatet som respons på en ny livssituasjon. Det er imidlertid et problem hvis jeg ikke oppdager det før et halvt år etter."

 

Doktor Christine Cheval, San Salvador Clinic, Frankrike9

Sikrer interoperabilitet

Airview Integreringsløsninger for søvnapnépasienter ble utviklet for å koble behandlingsdata fra ResMeds apparater til IT-systemene som er mest brukt av leger, sykehus og leverandører av behandlingshjelpemidler verden over. Og målet? Større fleksibilitet og bedre arbeidsflyter for bedre pasientresultater og et mer kostnadseffektivt helsevesen.

En av de største utfordringene sykehus og leverandører av behandlingshjelpemidler står overfor, er mangfoldet av systemer som er i bruk – og mangelen på interoperabilitet dem imellom. Det skaper en rekke problemer: dobbeltarbeid, inkonsekvente data og manglende ressurser til å synkronisere det hele. ResMed utviklet AirView – og AirViews portefølje av integreringsløsninger – for å ta tak i dette problemet.

Sikrer interoperabilitet

Airview Integreringsløsninger for søvnapnépasienter ble utviklet for å koble behandlingsdata fra ResMeds apparater til IT-systemene som er mest brukt av leger, sykehus og leverandører av behandlingshjelpemidler verden over. Og målet? Større fleksibilitet og bedre arbeidsflyter for bedre pasientresultater og et mer kostnadseffektivt helsevesen.

En av de største utfordringene sykehus og leverandører av behandlingshjelpemidler står overfor, er mangfoldet av systemer som er i bruk – og mangelen på interoperabilitet dem imellom. Det skaper en rekke problemer: dobbeltarbeid, inkonsekvente data og manglende ressurser til å synkronisere det hele. ResMed utviklet AirView – og AirViews portefølje av integreringsløsninger – for å ta tak i dette problemet.

Trygghet og personvern garanteres

Med telemonitorert pasientbehandling kobler våre apparater og programvareplattformer ikke bare søvnapnépasienter sammen med de aktuelle leverandørene av behandlingshjelpemidler eller sykehus – de kobler også sammen komplekse informasjonssystemer som er utbredt blant leger. Det gjør at vi er blitt like mye IT-utviklere som utviklere av helseløsninger.

Vårt pasientadministrasjonssystem, AirView, er bygget opp fra bunnen av for å være sikkert, og det følger både de globale personvernforskriftene for helsevesenet og nasjonal personvernlovgivning. IDS, som er driftsleverandøren vår, er ISO 27001-sertifisert.

Trygghet og personvern garanteres

Med telemonitorert pasientbehandling kobler våre apparater og programvareplattformer ikke bare søvnapnépasienter sammen med de aktuelle leverandørene av behandlingshjelpemidler eller sykehus – de kobler også sammen komplekse informasjonssystemer som er utbredt blant leger. Det gjør at vi er blitt like mye IT-utviklere som utviklere av helseløsninger.

Vårt pasientadministrasjonssystem, AirView, er bygget opp fra bunnen av for å være sikkert, og det følger både de globale personvernforskriftene for helsevesenet og nasjonal personvernlovgivning. IDS, som er driftsleverandøren vår, er ISO 27001-sertifisert.

Trygghet og personvern garanteres

Med telemonitorert pasientbehandling kobler våre apparater og programvareplattformer ikke bare søvnapnépasienter sammen med de aktuelle leverandørene av behandlingshjelpemidler eller sykehus – de kobler også sammen komplekse informasjonssystemer som er utbredt blant leger. Det gjør at vi er blitt like mye IT-utviklere som utviklere av helseløsninger.

Vårt pasientadministrasjonssystem, AirView, er bygget opp fra bunnen av for å være sikkert, og det følger både de globale personvernforskriftene for helsevesenet og nasjonal personvernlovgivning. IDS, som er driftsleverandøren vår, er ISO 27001-sertifisert.

Trygghet og personvern garanteres

Med telemonitorert pasientbehandling kobler våre apparater og programvareplattformer ikke bare søvnapnépasienter sammen med de aktuelle leverandørene av behandlingshjelpemidler eller sykehus – de kobler også sammen komplekse informasjonssystemer som er utbredt blant leger. Det gjør at vi er blitt like mye IT-utviklere som utviklere av helseløsninger.

Vårt pasientadministrasjonssystem, AirView, er bygget opp fra bunnen av for å være sikkert, og det følger både de globale personvernforskriftene for helsevesenet og nasjonal personvernlovgivning. IDS, som er driftsleverandøren vår, er ISO 27001-sertifisert.

Referanser

*HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act, USA.
**ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen.

  1. Weaver TE mfl. Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep 2007; 30:711–719.
  2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better, 2016.
  3. Crocker M mfl. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest 2016.
  4. Allen KY mfl. The Clinician's Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care 2009.
  5. Pépin mfl. Adherence to positive airway therapy after switching from CPAP to ASV: a big data analysis. J Clin Sleep Med. 2018 Jan 15;14(1):57–63.
  6. Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  7. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
  8. "An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
  9. San Salvador ResMed case study, Obj ID C232631.