Kompleks søvnapné

Nå kan du gi spesialtilpasset behandling til et bredt utvalg pasienter – herunder de som er non-compliant med CPAP-behandlingen eller som lider av sentrale respirasjonsforstyrrelser, som Cheyne-Stokes respirasjon (CSR) og sentral søvnapné, (CSA) herunder kompleks søvnapné.

ResMed Air Solutions er den fullstendige behandlingsløsningen din.

Den inkluderer behandlingsapparater, teknologier, et nytt serverbasert trådløst pasientbehandlingssystem og et verktøy for pasientengasjement som alle fungerer sammen for å gi deg enda mer klinisk innsikt.

Identifisere hendelser med AirSense™ 10

ResMed Air Solutions har CSA- og CSR-påvisning i sine nye, AirSense 10 AutoSet™- og AirSense10 AutoSet for Her-apparater, for å hjelpe deg med å identifisere og behandle pasienter på apparater med fast eller autojusterende trykk som utviser respirasjonsmønstre forbundet med CSA eller CSR.

Behandle  pasienter med komplekse lidelser med AirCurve™ 10

ResMeds AirCurve™ 10 CS PaceWave™ inkluderer den mest klinisk studerte og dokumenterte adaptive servoventilasjonsbehandlingen. Den er målrettet mot minuttventilasjon siste 3 min og tilbyr virkelig persontilpasset behandling av CSA, CSR og tilknyttet obstruktiv søvnapné.

AirCurve 10 CS PaceWaves ASV Auto-modus kan tilpasse seg til behovene for ventilasjons- og øvre luftveisstabilitet hos en pasient på en pust-for-pust basis. Ved å behandle sentrale respirasjonsforstyrrelser med autojusterende IPAP, stabiliserer apparatet raskt respirasjonen for å forbedre blodgassene raskere og redusere belastningen på hjertet.1,2

Tilknyttede produkter

Førsteklasses behandlingsapparat med automatisk trykktilpasning.

Førsteklasses behandlingsapparat med automatisk trykktilpasning spesielt utviklet for kvinnelige pasienter.

AirCurve 10 CS PaceWave er en adaptiv servoventilator som er utviklet spesifikt for å behandle alle former for sentral søvnapné

Foreskriv ResMed Air Solutions-produkter for en fullstendig integrert tilnærming til pasientbehandling.

Referanser

  • 01

    Oldenburg O, et al. Adaptiv servoventilasjon forbedrer hjertefunksjon og respiratorisk stabilitet. Clin Res Cardiol. 2011 Feb;100(2):107-15.

  • 02

    Bitter T, et al. Adaptive servoventilation in diastolic heart failure and Cheyne-Stokes respiration. Eur Respir J 2010. 36(2):385-392.