Nyskapende behandlinger

ResMed Air Solutions inneholder et utvalg innovative behandlinger som hjelper pasienter med både komfort og compliance. 

Unik behandling for kvinner

I den hensikt å ta høyde for kliniske forskjeller i søvnapné mellom menn og kvinner, har ResMed gått foran med en algoritme konstruert for å reagere spesifikt på kjennetegnene til søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos kvinner. Algoritmen er tilgjengelig på AirSense™ 10 AutoSet™ for Her-behandlingsapparatet. Les mer.

\

 

Rapportering av respirasjonsrelaterte oppvåkninger (RERA)

RERA-rapportering er en funksjon på AirSense 10 AutoSet for Her som logger og lagrer respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser. Behandlingsapparatet påviser indikasjoner på oppvåkninger, som rapporteres gjennom AirView™, ResMeds sikre serverbaserte pasientbehandlingssystem. Som del av den nye for Her-algoritmen gir funksjonen ytterligere klinisk innsikt ved å identifisere indikasjoner på oppvåkninger som ofte er knyttet til hendelser som ikke innfrir kriteriene for apné eller hypopné1. Les mer.

AutoRamp™

Den nye AutoRamp-funksjonen som oppdager begynnende sovning, bidrar til å gjøre behandlingen komfortabel fra det øyeblikket pasienten slår på apparatet. AutoRamp fungerer ved å levere et lavt trykk for å hjelpe pasienten med å sovne lett. Så snart apparatet oppdager at pasienten har sovnet, øker AutoRamp komfortabelt trykket for å hjelpe deg med å sikre at det foreskrevne nivået leveres det øyeblikket det trengs. Les mer.

\

 

Påvisning av Cheyne-Stokes-respirasjon

ResMeds nye funksjon med påvisning av Cheyne-Stokes respirasjon (CSR) hjelper deg med å identifisere pasienter som bruker apparater med fast eller automatisk justerende trykk, men som kan ha CSR-respirasjonsmønstre. Den intelligente algoritmen overvåker kontinuerlig pasientens respirasjonsmønster natten gjennom, inkludert sjekking av sykluslengder og leting etter indikasjoner på CSR. Les mer.

AutoSet-respons*

ResMeds AutoSet-responsfunksjon leverer trykkøkninger mer varsomt, noe som kan være nyttig for pasienter som er følsomme overfor trykkendringer.

*Tilgjengelig på AirSense AutoSet- og AirSense AutoSet for Her-apparatet.

Du finner en fullstendig liste over alle ResMed-behandlingsløsninger her.

Les om algoritmene

Les om teknologifunksjonene

Tilknyttede produkter

Førsteklasses behandlingsapparat med automatisk trykktilpasning.

Førsteklasses behandlingsapparat med automatisk trykktilpasning spesielt utviklet for kvinnelige pasienter.

AirCurve 10 CS PaceWave er en adaptiv servoventilator som er utviklet spesifikt for å behandle alle former for sentral søvnapné

Et serverbasert pasientbehandlingssystem med sikker vert som skaffer deg dataene når du ber om det.

Foreskriv ResMed Air Solutions-produkter for en fullstendig integrert tilnærming til pasientbehandling.

Referanse

  • 01

    Phillips B & Kryger, MH, Chapter 92, Management of Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: An Overview; In Principles and Practice of Sleep Medicine, M Kryger, D Roth and W Dement, Editors. 2005, Elsevier Saunders: Philadelphia. P. 1109-1121.