Nyskapning og teknologi

AlgoritmerAutoSetTM

I AutoSet-modus leverer apparatet bare nok trykk til å holde de øvre luftveiene åpne. AutoSet-algoritmen justerer behandlingstrykket som en funksjon av inspiratorisk flow-begrensning, snorking og apné, mens apparatet analyserer tilstanden til pasientens øvre luftveier pust for pust og leverer trykk innenfor det tillatte området ut fra graden av obstruksjon.

Tilgjengelig på AirSense 10 AutoSet- og AirSense10 AutoSet for Her-apparater.

AutoSet for Her

Den nye algoritmen på AirSense 10 AutoSet for Her-apparatet er basert på ResMeds AutoSet-algoritme og leverer behandlingsrespons som er tilpasset kjennetegnene til obstruktiv søvnapné (OSA) hos kvinner.

Forskning har vist at kvinner med OSA har mer øvre luftveismotstand enn den generelle OSA-befolkningen1, som er grunnen til at AutoSet for Her-algoritmen er utformet til å være mer sensitiv overfor flowbegrensning.

Følgelig gir algoritmen mer fintinnstilte endringer i behandlingstrykk for å bidra til å begrense søvnforstyrrelser til et minimum. AutoSet for Her-algoritmen justerer også automatisk AutoSet-minimumstrykket hvis flere apnéer forekommer under en viss terskel.

Tilgjengelig i AirSense 10 AutoSet for Her-apparatet.

VAuto-modus

En autojusterende bilevel-modus som gir komfortabel behandling til OSA-pasienter som kan trenge mer trykkstøtte. VAuto er basert på AutoSet-algoritmen, har den naturlige komforten til Easy-Breathe-bølgeformen og justerer baseline-trykk for å holde luftveiene åpne mens fast trykk-støtte opprettholdes.

Tilgjengelig på AirCurve 10 CS PaceWave- og AirCurve 10 VAuto-apparatene.

S-modus

S-modusen er ideell for CPAP-pasienter som ikke er compliant. Den har fast trykk og er konstruert for å gi effektiv, komfortabel behandling for et bredt utvalg pasienter. I S-modus kan du angi to behandlingstrykk – ett for innånding (IPAP) og ett for utånding (EPAP). Apparatet føler når pasienten puster inn og puster ut, og leverer egnet trykk etter behov. Forskjellen mellom IPAP- og EPAP-nivået bidrar til å fastslå tidalvolumet. (Du finner tilknyttede funksjoner under Trigging og cycling, TiControl™ og Easy-Breathe.)

Teknologiske funksjoner

 

AutoSet Response™-modus

ResMeds AutoSet-algoritme muliggjør nå ytterligere tilpasning av behandling med den nye AutoSet-responsmodusen, som gir alle fordelene med forbedret AutoSet-algoritme med mer varsom trykkøkning for ytterligere komfort.

For pasienter som er følsomme overfor raskere trykkendringer under behandling, kan AutoSet-responsen stilles til enten Standard eller Myk. Hvis den stilles til Myk, får pasienter mildere trykkstigninger under behandling.

Pasienter som bruker AutoSet-responsfunksjonen, vil fremdeles ha fordelene ved ResMeds AutoSet-teknologi, inkludert påvisning av sentral søvnapné (CSA).

Tilgjengelig på AirSense 10 AutoSet- og AirSense 10 AutoSet for Her-apparater.

AutoRamp™-funksjon

Den nye AutoRamp-funksjonen med påvisning av begynnende sovning, bidrar til å gjøre behandlingen komfortabel fra øyeblikket pasienten slår på apparatet. Denne rampefunksjonen som er innebygd på ResMeds AirSense 10-apparater, aktiveres automatisk, slik at du ikke lenger trenger å bruke tid på å justere hver pasients rampeinnstilling.

Så snart pasienten slår på apparatet, begynner AutoRamp å levere et lavere starttrykk for å hjelpe pasienter med å sovne enklere. Deretter oppdager AutoRamp med sin unike evne til å påvise begynnelsen av søvnen, at pasienten har sovnet og begynner komfortabelt å rampe opp til det foreskrevne trykket. Så pasienter får sitt foreskrevne trykk fra det øyeblikket de har sovnet.

Med rampetid automatisk tilpasset hver pasients individuelle søvnmønster gir AutoRamp pasientene en spesialtilpasset start på behandlingen og gjør mest ut av hvert verdifulle øyeblikk av behandlingstiden.

Tilgjengelig på AirSense 10 AutoSet- og AirSense 10 AutoSet for Her-apparatene.

Påvisning av sentral søvnapné (CSA)

CSA-påvisning bruker tvungen oscilleringsteknikk (FOT) til å avgjøre om luftveiene til en pasient er åpne eller lukket under en apné. Når en apné er påvist, legges små trykkoscilleringer (1 cm H 2O topp til topp ved 4 Hz) til nåværende apparattrykk. CSA-påvisningsalgoritmen bruker resulterende flow og trykk (bestemt ved masken) til å måle om luftveiene er åpne eller lukkede.

Tilgjengelige på alle AirSense 10-apparater.

Påvisning av Cheyne-Stokes respirasjon (CSR)

Cheyne-Stokes-respirasjon (CSR) er en form for søvnapné kjennetegnet av periodisk tiltagende og avtagende respirasjon som gir variasjoner i oksygenmetningen i blodet.

ResMeds nye funksjon for påvisning av Cheyne-Stokes bidrar til å identifisere pasienter på apparater med fast eller autojusterende trykk, men som kan ha CSR-respirasjonsmønstre. Natten gjennom overvåker den intelligente algoritmen pasientens respirasjonsmønster, den sjekker cycle-lengder og søker etter indikasjoner på CSR.

Tilgjengelige på alle AirSense 10-apparater.

CPAP-modus

Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) er en type behandling som leverer trykksatt luft med et fast trykk natten gjennom for å holde pasientens luftveier åpne slik at de ikke slutter å puste i søvne.

Tilgjengelige på alle AirSense 10- og AirCurve 10-apparater.

Easy-Breathe-funksjon

Easy-Breathe-bølgeformen gjenskaper på intelligent vis pasientens individuelle pustemønster, slik at respirasjonen føles mer naturlig og behandling er mer behagelig.

EPR™ (ekspiratorisk trykkavlastning)

Ekspiratorisk trykkavlastning (EPR) er utviklet for å gjøre behandlingen mer behagelig, og opprettholder optimal behandling for pasienten under inhalasjon og reduserer masketrykket som leveres under ekshalasjon.

Tilgjengelige på alle AirSense 10-apparater.

Lekkasjestyring

Apparater i AirCurve 10-serien overvåker og kompenserer for lekkasje ved å justere basisflowen kontinuerlig og automatisk. Dette sørger for sikker levering av behandlingstrykk samtidig som synkroniseringen mellom pasienten og apparatet opprettholdes. (Se Vsync for relevante algoritmer.)

Tilgjengelige på alle AirCurve 10-apparater.

Ramp

Rampen er laget for å gjøre begynnelsen av behandlingen mer behagelig, og er tilgjengelig i alle moduser. Rampetid definerer perioden hvor trykket gradvis øker fra et lavere mer komfortabelt starttrykk til foreskrevet behandlingstrykk.

Tilgjengelige på alle AirSense 10- og AirCurve 10-apparater.

Rapportering av respirasjonsrelaterte oppvåkninger (RERA)

RERA-hendelser er perioder med økt respirasjonsforsøk som fører til oppvåkning.4 Disse flow-baserte RERA-hendelsene logges og lagres som oppsummeringsdata og/eller detaljerte data og kan deretter vises i AirView™, ResMeds serverbaserte system for pasientadministrasjon.

RERA-rapportering er tilgjengelig på AirSense 10 AutoSet for Her i alle moduser. (Se Unik behandling for kvinner).

Tilgjengelig i AirSense 10 AutoSet for Her-apparatet.

TiControl – inspirasjonstidskontroll

TiControl lar deg stille inn minimums- og maksimumsgrenser på tiden som apparatet skal bruke i IPAP, noe som er unikt for ResMed-bilevel-apparater. Minimums- og maksimumstidsgrensen stilles inn på hver sin side av pasientens ideelle spontane inspirasjonstid, noe som gir mulighet for at pasienten spontant cycler til EPAP.

Minimumstidsgrensen angis med Ti min-parameteren og maksimumstidsgrensen angis med Ti maks-parameteren.

TiControls parametere Ti maks og Ti min spiller en vesentlig rolle i å maksimere synkroniseringen ved å effektivt gripe inn for å begrense eller forlenge inspirasjonstiden når det behøves. Dette sikrer synkronisering selv ved betydelig munn- og/eller maskelekkasje.

Vsync fungerer sammen med TiControl for å gi pålitelig påvisning av respirasjon (synkronisering mellom pasient og apparat) selv under perioder med stor lekkasje.

Trigging og cycling

Under normale omstendigheter trigger (innleder IPAP) og cycler (avslutter IPAP og endrer EPAP) apparatet når det kjenner endringer i pasientens flow. Apparatets evne til å oppdage pasientrespirasjon er forbedret med ResMeds automatiske lekkasjestyring. I tillegg har apparatet justerbare trigger-/cyclefølsomhet for å optimere følsomhetsnivået i henhold til pasientens tilstand.

Tilgjengelige på alle AirCurve 10-apparater.

Vsync

Vsync er en algoritme for lekkasjestyring som kompenserer for utilsiktet maskelekkasje, slik at pasienter mottar foreskrevet behandlingstrykk.

Tilgjengelige på alle AirCurve 10-apparater.

Climate Control

Climate Control er et intelligent system som kontrollerer HumidAir™-fukteren og ClimateLineAir™-luftslangen med oppvarming for å levere konstant, behagelig temperatur- og fuktighetsnivå under behandling.

Automatisk justering

Fukteren og ClimateLineAir-luftslangen med oppvarming kontrolleres av Climate Control-algoritmen for å levere konstant fuktighet og temperatur. Systemet justerer automatisk for endringer i:

- romtemperaturen og fuktigheten i omgivelsene

- flow som følge av trykkendringer

- flow som følge av maske- eller munnlekkasje

Climate Control Auto-innstilling

Når det brukes med ResMeds nye HumidAir™-varmefukter og ClimateLineAir™-varmeslange, er hvert apparat konstruert for å gi behandling automatisk ved de mest behagelige temperatur- og fuktighetsnivåene – takket være det forbedrede Climate Control Auto-alternativet. Det finnes ingen innstillinger som trenger endres og ingen kompliserte menyer å navigere.

Climate Control manuell-innstilling

Climate Control manuell-innstillingen lar pasienten justere temperaturen og fuktigheten i forhold til innstillingen som er mest komfortabel for dem. Dette er et alternativ for pasienter som vil ha større kontroll over innstillinger.

Med Climate Control Manuell kan slangetemperaturen og fuktighetsnivået stilles inn hver for seg, men beskyttelse mot rainout er ikke garantert.

Slangetemperatur

Hvis luften i masken kjennes for varm eller for kald ut, kan pasienten justere temperaturen til det som er mest behagelig, eller slå den helt av. Slangetemperaturen kan stilles inn til enhver verdi mellom 16 og 30 °C.

Temperatursensoren i maskeenden av ClimateLineAir oppvarmet slange gjør det mulig for systemet å automatisk kontrollere temperaturen på luften som tilføres pasienten. Dette sikrer at temperaturen på luften som tilføres pasienten ikke faller under en innstilt minimumstemperatur, slik at pasientens pustekomfort maksimeres.

Fuktighetsnivå

Fukteren fukter luften og er konstruert for å gjøre behandlingen mer behagelig. Hvis pasienten får tørr nese eller munn, øk fuktigheten. Hvis pasienten får fukt i masken, reduser fuktigheten.

Fuktighetsnivå kan stilles til Av eller mellom 1 og 8, der 1 er den laveste fuktighetsinnstillingen og 8 er den høyeste fuktighetsinnstillingen.

Climate Control-systemet leverer en konstant mengde vanndamp, eller absolutt fuktighet (AF), til pasientens øvre luftveier for hver fukterinnstilling.

Tilgjengelige på alle - og AirCurve 10-apparater.

Foreskriv ResMed Air Solutions-produkter for en fullstendig integrert tilnærming til pasientbehandling.

Referanser

 • 01

  Mohsenin V. Gender differences in the expression of sleep-disordered breathing: role of upper airway dimensions. Chest 2001; 120(5):1442-7.

 • 02

  Oldenburg O, et al. Adaptiv servoventilasjon forbedrer hjertefunksjon og respiratorisk stabilitet. Clin Res Cardiol. 2011 Feb;100(2):107-15.

 • 03

  Bitter T, et al. Adaptive servoventilation in diastolic heart failure and Cheyne-Stokes respiration. Eur Respir J 2010. 36(2):385-392.

 • 04

  Phillips B & Kryger, MH, Chapter 92, Management of Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: An Overview; In Principles and Practice of Sleep Medicine, M Kryger, D Roth and W Dement, Editors. 2005, Elsevier Saunders: Philadelphia. P. 1109-1121.