Behandlings-alternativer for snorking og obstruktiv søvnapné (OSA)

 

Behandling av snorking avhenger av mange faktorer, men de to nøkkelfaktorene er disse:

 • Snorker pasienten gjennom nesen eller halsen?
 • Har du pasienter som snorker OG har OSA?

I ResMed har vi løsninger for pasienter som snorker gjennom halsen, men som ikke lider av søvnapné, i tillegg til et omfattende utvalg løsninger for mennesker med varierende former for søvnapné.

 

Søvnapnéskinner (MRD-er)

Søvnapnéskinner (MRD-er) er orale anordninger som kan brukes i første omgang for å effektivt behandle halsbasert snorking samt milde til moderate tilfeller av OSA (AHI ≤ 30), siden de er et klinisk bevist alternativ til behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP).1,2,3

De kan også brukes til behandling av mer alvorlig OSA (AHI ≥ 30) i andre omgang, når CPAP har vist seg å ikke virke.

Tannleger som er søvnspesialister har de nødvendige ferdighetene til å evaluere om pasientene egner seg for søvnapnéskinner, og kan også hjelpe med tilpasning og titrering for å få en optimal balanse mellom behandlingseffekt og komfort. Tannleger får ofte pasienter gjennom henvisninger fra søvnspesialister som har sjekket pasientene for søvnapné.

Tannleger kan også bruke en ApneaLink Air™ et apparat for søvnovervåkning i hjemmet til å bedre håndtere titreringsprosessen.

 

Behandling med positivt luftveistrykk

PAP-behandling er regnet som gullstandarden for behandling av alle former for søvnapné. PAP-behandling må foreskrives og overvåkes av søvnspesialister.

PAP-behandling kan administreres på en rekke måter:

 • Kontinuerlig positivt luftveistrykk: trykkluft med fast trykk
 • Behandling med automatisk positivt luftveistrykk: automatisk justerte luftnivåer basert på pasientens åndedrett (passer for pasienter med REM-relatert søvnapné, posisjonsapné eller for pasienter med manglende compliance med vanlig CPAP-behandling)
 • Behandling på to nivåer: høyere innåndingstrykk og lavere utåndingstrykk (passer for enkelte pasienter med manglende compliance).

Andre alternativer for å slutte å snorke inkluderer operasjon og behandling med radiofrekvens.

 

Referanser

 • 01

  Behandlingsparametere for behandling av snorking og obstruktiv søvnapné med orale anordninger: En oppdatering av 2005, AASM-rapporten, Søvn 2006;29(2): 240-243, Retningslinjer for USA

 • 02

  Behandling av obstruktiv søvnapné uten CPAP, ERS-arbeidsgruppe Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematisk gjennomgang. Anbefalinger (Europa)

 • 03

  B. Fleury et al. OSAHS-behandling med søvnapnéskinner. Rev Mal Respir. 2010 Okt;27 Suppl 3:S146-56. Systematisk gjennomgang. Anbefalinger (Frankrike)

ResMed gir ingen medisinske anbefalinger. Innholdet på denne siden er derfor et forslag. Det er ikke ment å erstatte eller endre kliniske evaluering.

Mer om snorking og søvnapné