Viktige fakta om obstruktiv søvnapné (OSA)

Obstruktiv søvnapné (OSA) er den vanligste typen søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB), og rammer mer enn 3 av 10 menn og nesten 1 av 5 kvinner.1

Pasienter som lider av OSA opplever ofte en delvis eller fullstendig kollaps av de øvre luftveiene når de sover, som fører til enten:

 • en apné, som er en stans i luftstrømmen i over 10 sekunder.
 • en hypopné , som er en reduksjon av luftstrømmen som varer i over 10 sekunder, med en 30 % reduksjon i luftstrøm og minst 3 % oksygendesaturasjon i forhold til grunnlinjen, eller fra en minioppvåkning under søvn.

Dersom pasientene har søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, er det store sjanser for at de lider av oppstykket søvn, tretthet på dagtid og redusert livskvalitet.

 

Symptomer på OSA

Et av de lettest gjenkjennelige symptomene på OSA er snorking, selv om mange pasienter velger å ignorere dette tegnet, eller at de ikke forstår at det er et symptom på en mer seriøs underliggende sykdom.

Andre mulige symptomer på SDB er:

 • overdreven tretthet på dagtid (excessive daytime sleepiness (EDS))
 • vanskeligheter med konsentrasjonen
 • hodepine på morgenen
 • depresjoner
 • nattsvetting
 • vektøkning
 • tretthet
 • glemsomhet
 • seksuell dysfunksjon
 • nattlig vannlating

Dersom pasientene har noen av disse symptomene, er det viktig å snakke med dem om SDB og anbefale dem å gjennomføre en søvntest. Uten behandling vil pasienter med SDB ha en økt risiko for å utvikle alvorlige kroniske sykdommer, f.eks. hjerte- og karsykdommer2,3 og type 2 diabetes.4

 

Hjelpe pasienter med å fortsette med behandlingen

Å fortsette med behandlingen kan være den største utfordringen for pasienter med søvnapné. Hos ResMed tror vi at compliance og effektivitet er direkte relatert til komfort. For å maksimere komforten har vi designet søvnapnéskinnen (MRD) Narval CC™, en av de minste og letteste søvnapnéskinnene som er tilgjengelige på markedet.

Søvnapnéskinner har i løpet av det siste tiåret blitt anerkjent som en effektiv løsning for snorking5, så vel som et alternativ til behandling med CPAP hos pasienter med mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA).6,7,8Andre typer SDB

Sentral søvnapné (CSA)er mindre vanlig enn OSA.9I motsetning til OSA-pasienter som har delvis eller fullstendig blokkerte øvre luftveier som begrenser pusten, har pasienter med CSA en lidelse relatert til sentralnervesystemet. Dette betyr at hjernen enten slutter å sende signaler om å puste, eller at signalet om å trekke pusten ikke blir sendt ordentlig til resten av pasientens kropp.

Blandet søvnapné er en kombinasjon av OSA og CSA. Selv om blandet søvnapné er mer vanlig enn CSA, er den fortsatt mindre vanlig enn OSA.10

 

Referanser

 • 01

  Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser rammer 34 % av menn og 17 % av kvinner i alderen 30-70 år. Peppard et al. Am J Epidemiol. 2013

 • 02

  Bradley TD, Floras JS. OSA and its cardiovascular consequences. Lancet. 2009 Jan 3; 373(9657):82-93. Epub 2008 Dec 26.

 • 03

  Somers VK & al. Sleep apnea and cardiovascular disease. Circulation. 2008 Sep 2; 118(10):1080-111. Epub 2008 Aug 25.

 • 04

  Botros et al. Obstructive sleep apnea as a risk factor for type 2 diabetes. AM J Med 2009 Dec; 122(12):1122-7

 • 05

  Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016

 • 06

  Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243. US Guidelines.

 • 07

  Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28. Systematic Review. Anbefalinger (Europa)

 • 08

  B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance Rev Mal Respir. 2010 Oct; 27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Anbefalinger (Frankrike)

 • 09

  Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome? Sleep 2006 Sep;29(9):1203-9.

 • 10

  Mayo Clinic. “Mayo Clinic Discovers New Type Of Sleep Apnea." ScienceDaily.

Mer om snorking og søvnapné