Søvnapnéskinner (MRD-er)

Takket være en mengde av klinisk forskning, har søvnapnéskinner i løpet av det siste tiåret blitt anerkjent som en effektiv løsning for snorking, så vel som et alternativ for behandling av kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) hos pasienter med mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA).

I de siste tilfellene er den gjennomsnittlige sykdomslindringen ved behandlingen med søvnapnéskinne, som tar hensyn til både AHI reduksjon og compliance, 51,1 %. Dette er omtrent det samme som er rapportert for CPAP (50 %).1 Disse resultatene stemmer med hypotesen om at behandling med søvnapnéskinne, til tross for å være underlegen CPAP når det gjelder AHI reduksjon, kan ha en tilsvarende justert AHI og virkeevne på grunn av høyere compliance.1

 

Narval CC-søvnapnéskinnene har et høyt compliancenivå

Her hos ResMed utførte vi en undersøkelse over fem år – den største av sitt slag –blant 365 brukere, og fant ut at regelmessig bruk av ResMeds Narval CC™ søvnapnéskinne  led førte til at høy snorking forsvant hos nesten 9 av 10 brukere.2 Det reduserte også OSA-nivået med nesten 50 % hos nesten 8 av 10 brukere.2  

 

To typer søvnapnéskinnener: skreddersydd og «rett fra hyllen»

Det finnes to typer søvnapnéskinner på markedet: skreddersydde skinner som Narval CC, og termoplastiske som pasienten selv setter inn. En fersk sammenligningsstudie viste at en skreddersydd søvnapnéskinne er dobbelt så effektiv når det gjelder å redusere snorking enn ikke skreddersydde termoplastiske søvnapnéskinner.3 Den har et høyere compliancenivå – 94 % mot 69 % 1 – og pasientene vil sannsynligvis foretrekke den (82 %)1.

Takket være søvnapnéskinner kan tannleger spesialisert på dental søvnbehandling spille en viktig rolle når det gjelder å hjelpe pasienter som snorker, i tillegg til pasienter med OSA, med å gjenopprette den gode nattesøvnen.

 

Referanser

  • 01

    Vandervecken et al. Objektive mål på compliance ved bruk av søvnapnéskinner til behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB). Thorax 2012;0:1–6, Ikke-sammenlignende prospektiv studie

  • 02

    Vecchierini MF &al. En skreddersydd søvnapnéskinne for hypopné: ORCADES-studien. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10,1016. Two-year follow-up results.

  • 03

    Vanderveken OM. Sammenligning av et skreddersydd og en termoplastisk søvnapnéskinne for behandling av mild søvnapné, Am J Respir Crit Care Med. 2008 Jul 15;178(2):197-202.

Mer om snorking og søvnapné