AirFit N30i nesestøttemaske slange opp CPAP-maske
AirFit N30i

AirFit N30i
Artikkelnummer: 63815, 63816

Støtte

Pakninger

Det er to startpakker, som hver leveres med 1 ramme og 2 puter som følger:

1. Small startpakke: 1 small ramme, 2 puter (størrelser small og medium)

2. Standard startpakke: 1 standard ramme, 1 small pute, 1 medium pute

Merk: Standardrammen er større enn small ramme.

To ekstra puter kan bestilles som reservedeler:

1. Small wide pute (SW-størrelse): For små flate neser

2. Wide pute (W størrelse): For store flate neser

close-icon

Størrelse på rammen

Trinn 1 - Generelt bør menn velge standard rammestørrelse, og kvinner bør velge den lille rammestørrelsen. Dette er generelle anbefalinger som kan ignoreres hvis du føler at du har et mindre / større ansikt enn gjennomsnittet.

Trinn 2 - Rammen skal sitte på toppen av hodet, som en hårbøyle. Hvis rammen er for liten, vil den føles stram og sitte for nær pannen. Hvis rammen er for stor, vil den føles løs og sitte for langt tilbake på hodet.

Størrelse på neseputen

Trinn 1 - Skriv ut malen i de riktige dimensjonene (sjekk skalaen).

Trinn 2 - Legg malen under nesen, vinkelrett på ansiktet ditt. Hvis du har en smal nese, starter du med den blå / røde siden av malen. Hvis du har en bred nese, starter du med den svarte / lilla siden av malen.

Trinn 3 - Se inn i et speil og vurder om nesen din faller innenfor eller utenfor fargefeltene på malen. Hvis du er mellom to størrelser, velg den større.

Trinn 4 - Hvis nesen din er størrelse S (rød) eller M (blå), velg riktig pute fra startpakken. Hvis nesen din er SW (lilla) eller W (svart), må du bestille pute som en reservedel.

Tilpasning

Trinn 1 - Trekk rammen og hodestropper over hodet til kneleddet er plassert på toppen av hodet ditt, som et hårbånd, og hodestroppene ligger under bakhodet.

Trinn 2 - Legg puten under nesen med ett hull under hver av neseborene og med den lille membranen komfortabelt mellom.

Trinn 3 - Stram eller løsne hodestroppene til puten passer komfortabelt under nesen din. Hvis du føler at nesen din blir presset opp, er hodestroppen for stram og du må løsne stroppene. Hvis du føler at puten glir rundt under nesen, er hodestroppene for løse, og du må stramme stroppene.

Trinn 4 - Klem hakene på kneleddet og løsne fra rammen. Koble luftslangen fra maskinen til kneleddet, og fest den på rammen.

 

Disse instruksjonene er kun for generell informasjon. For detaljer, vennligst se brukermanualen.

Tilpasning

Trinn 1 - Trekk rammen og hodestropper over hodet til kneleddet er plassert på toppen av hodet ditt, som et hårbånd, og hodestroppene ligger bak hodet.

Trinn 2 - Legg puten under nesen med ett hull under hver av neseborene og med den lille membranen komfortabelt mellom.

Trinn 3 - Stram eller løsne hodestroppene til puten ligger komfortabelt under nesen din. Hvis du føler at nesen din blir presset opp, er hodestroppene for stramme og du må løsne stroppene. Hvis du føler at puten glir rundt under nesen, er hodestroppene for løse, og du må stramme stroppene.

Trinn 4 - Klem hakene på kneleddet og løsne fra rammen. Koble luftslangen fra maskinen til kneleddet, og fest den på rammen.

 

 

Montering

Trinn 1 - Kontroller at du har alle maskinkomponenter og deler sammen.

Trinn 2 - Koble kneleddet til rammen.

Trinn 3 - Trekk venstre ende av hodestroppene inn i venstre side av rammen og fest fliken.

Trinn 4 - Trekk den høyre enden av hodestroppene inn i høyre side av rammen og fest fliken.

Trinn 5 - Sett inn enden av rammen i puten, slik at pilene på puten og rammen er mot hverandre. Merk: Hvis kneleddet løsner, sett den inn i toppen av rammen igjen.

 

Demontering

Trinn 1 - Kontroller at masken din er koblet fra maskinen.

Trinn 2 - Trekk puten ut fra den ene enden av rammen. 

Trinn 3 - Trekk puten ut fra den andre enden av rammen.

Trinn 4 - Løsne hodestroppfliken fra den ene siden og trekk den ut av rammen.

Trinn 5 - Løsne hodestroppene fra den andre siden og trekk den ut av rammen.

Trinn 6 - Klem sidehakene på kneleddet og trekk opp for å løsne den fra rammen.

Administrer lekkasje

Trinn 1 - Finn hvor luften lekker fra, som vanligvis er over eller under puten.

Trinn 2 - Juster puten ved forsiktig å trekke den bort fra ansiktet ditt og la det forsegle seg selv.

Trinn 3 - Juster hodestroppene etter behov for å oppnå en tettere forsegling. 

Trinn 4 - Kontroller at rammen sitter godt og at kneleddet og slangen ikke trekker på masken.

 

Kontakt din behandler om du opplever gjentagende stor lekkasje.

 

Daglig rengjøring

Trinn 1 - Ta pute av rammen etter demontering.

Trinn 2 - Bløtlegg puten i varmt vann og et mildt flytende vaskemiddel.

Trinn 3 - Rengjør puten og luftehullene med en myk børste.

Trinn 4 - Skyll puten grundig under rennende vann fra springen.

Trinn 5 - La puten lufttørke bort fra direkte sollys.

 

Disse instruksjonene er kun for generell informasjon. For detaljer, vennligst se brukermanualen.

Ukentlig rengjøring

Trinn 1 - Demonter masken i komponentene i henhold til demonteringsanvisningene.

Trinn 2 - Bløtlegg hver av komponentene (hodestropper, kneledd og ramme) i varmt vann og et mildt flytende vaskemiddel.

Trinn 3 - Rengjør kneleddet og rammen med en myk børste og hodeplagget med hendene.

Trinn 4 - Skyll hver av komponentene grundig under rennende vann fra springen.

Trinn 5 - Klem hodestroppene og ermene på rammen med et rent håndkle for å fjerne overflødig vann.

Trinn 6 - La hver av komponentene lufttørke bort fra direkte sollys.

 

Disse instruksjonene er kun for generell informasjon. For detaljer, vennligst se brukermanualen.

Har du spørsmål?

Kontakt Oss