Hjelp for AirFit F30i CPAP-maske | ResMed
AirFit™ F30i
Pasienter og familier > Støtte > Masker > AirFit™ F30i

Produkthjelp for AirFit™ F30i maske
Produktkoder: F30i-maskesystem (63310, 63312, 63313)

Hjelpevideoer for AirFit F30i-maske

Montere AirFit F30i-masken

 1. Påse at du har alle F30i-maskekomponentene og -delene sammen.
 2. Sett hver rammekoblingsklaff i sporene på maskeputen til de knepper på plass.
 3. Koble kneleddet til øverste del av rammen til det knepper på plass.
 4. Hold hodestroppen slik at ResMed-logoen er loddrett og vender mot deg.
 5. Sett hver av de øvre hodestroppene i rammen, og brett festeklaffene over for å feste.
 6. Hvis kneleddringen løsner fra rammen, må du skyve den tilbake i åpningen med den bredeste delen av kanten vendt nedover.

Demontere AirFit F30i-masken

 1. Påse at AirFit F30i-masken ikke er koblet til en CPAP-maskin.
 2. Løsne de øvre hodestroppene, og trekk dem ut av rammen.
 3. Klem sideklemmene på kneleddet, og trekk opp for å løsne det fra rammen.
 4. Grip rammekoblingene. Løft for å hekte løs hver av rammekoblingene og løsne rammen fra puten.

Tilpasse AirFit F30i-masken

 1. Koble luftslangen fra CPAP-maskinen til kneleddet på F30i-masken.
 2. Ta kneleddet og luftslangen ut av rammen ved å klemme sideklemmene og dra opp.
 3. Sikre at begge magnetklips1 ikke er koblet til rammen. Vri og trekk dem bort fra rammekoblingene hvis de er det.
 4. Plasser maskeputen på F30i under nesen. Med ResMed-logoen på hodestroppen vendt opp drar du hodestroppen og rammen over hodet.
 5. Før de nedre hodestroppene under ørene, og fest magnetklipsene1 til rammekoblingene på begge sider.
 6. Løsne de øvre hodestroppene, og trekk jevnt i dem til masken er sikker og behagelig.
 7. Løsne de nedre hodestroppene, og trekk jevnt i dem til masken er sikker og behagelig.
 8. Koble kneleddet med luftslangen til rammen. Du er nå klar til å starte behandlingen.

Håndtere lekkasje med AirFit F30i-masken

Hvis du føler at det kommer luft ut av maskeputen et annet sted enn ventilen, skal du prøve følgende fremgangsmåte for å stoppe lekkasjen.

 1. Hvis luft slipper ut av forskjellige områder av puten, må du prøve å dra den vekk fra ansiktet og la den forsegle seg selv igjen.
 2. Før fingeren over øvre halvdel av maskeputen for å se etter maskelekkasje. Juster de øvre hodestroppene for å få en behagelig forsegling.
 3. Før fingeren under nedre halvdel av maskeputen for å se etter maskelekkasje. Juster de nedre hodestroppene for å få en behagelig forsegling.
 4. Sikre at rammen er sentrert på hodet, og at luftslangen ikke drar i masken.

Hvis du fortsatt opplevelser maskelekkasje, bør du kontakte den lokale ResMed-representanten eller lege.

Denne anvisningen er bare til generell informasjon. De fullstendige detaljene er å finne i brukerveiledningen.

Andre masker relatert til AirFit F30i

AirFit F30

Liten, stille og designet for frihet – AirFit F30 leverer helmaskefunksjonalitet i et ultrakompakt format.

Les mer

AirFit F20

Med et design for å passe alle ansikter, kombinerer AirFit F20 innovativ maskeputedesign med egenskaper som gir en meget god opplevelse for brukeren av helmaske.

Les mer

AirFit N30i

Med sin nesestøttepute og luftslangefestet på toppen av hodet gir AirFit N30i deg frihet til å sove i alle posisjoner.

Les mer

Forebygge kondens

Hvis du opplever kondens i masken, må du tørke det av og prøve følgende tips for å hindre at det skjer igjen.

 1. Sikre at du bruker ResMed ClimateLineAir™-oppvarmet slange. Hvis du ikke har denne slangen, må du snakke med utstyrsleverandøren din.
 2. Hvis du bruker en fukter, må du prøve å skru ned fuktighetsnivået på CPAP-maskinen. Se hvordan du skal gjøre dette i brukerveiledningen for CPAP-maskinen.
 3. Før luftslangen under dynen for å holde slangen og luften i den varm.
 4. Varm opp rommet for å redusere sannsynligheten for kondens.

Inspisere AirFit F30i-masken

Regelmessig inspeksjon av masken er vesentlig for å påse at den fungerer riktig. Hvis du finner skade, bør du bytte maskekomponenten.

 1. Undersøk AirFit F30i-maskesystemet, og bli kjent med komponentene.
 2. Følg anvisningen i brukerveiledningen for AirFit F30i for å demontere masken.
 3. Undersøk hodestroppen for tegn på slitasje og skade.
 4. Undersøk rammen for tegn på slitasje og skade.
 5. Undersøk maskeputen for tegn på slitasje og skade.
 6. Undersøk kneleddet for tegn på slitasje og skade.

Denne anvisningen er bare til generell informasjon. De fullstendige detaljene er å finne i brukerveiledningen.

Rengjøre AirFit F30i-masken (daglig)

 1. Følg demonteringsanvisningen for F30i-masken for å koble fra maskeputen.
 2. Legg puten i varmt vann og et mildt flytende vaskemiddel.
 3. Håndvask puten inn- og utvendig med en myk børste. Vær spesielt nøye med rengjøring av ventilhullene.
 4. Skyll maskeputen grundig under rennende springvann.
 5. La maskeputen på F30i lufttørke beskyttet mot direkte sollys.

Denne anvisningen er bare til generell informasjon. De fullstendige detaljene er å finne i brukerveiledningen.

Rengjøre AirFit F30i-masken (ukentlig)

 1. Følg demonteringsanvisningen for AirFit F30i-masken for å koble fra maskens hodestropp, ramme og kneledd.
 2. Legg hver av komponentene i varmt vann og et mildt flytende vaskemiddel.
 3. Vask hver av komponentene for hånd. Du kan bruke en myk børste til å skrubbe rammen og kneleddet. Vær spesielt nøye med rengjøring av ventilhullene.
 4. Skyll hver av komponentene under rennende springvann.
 5. La hver av de rengjorte komponentene lufttørke beskyttet mot direkte sollys.

Denne anvisningen er bare til generell informasjon. De fullstendige detaljene er å finne i brukerveiledningen.

Andre masker relatert til AirFit F30i

AirFit F30

Liten, stille og designet for frihet – AirFit F30 leverer helmaskefunksjonalitet i et ultrakompakt format.

Les mer

AirFit F20

Med et design for å passe alle ansikter, kombinerer AirFit F20 innovativ maskeputedesign med egenskaper som gir en meget god opplevelse for brukeren av helmaske.

Les mer

AirFit N30i

Med sin nesestøttepute og luftslangefestet på toppen av hodet gir AirFit N30i deg frihet til å sove i alle posisjoner.

Les mer

Har du fortsatt spørsmål?

Kontakt oss