Vanlige spørsmål om fukterinnstillinger | ResMed
Fukterinnstillinger
Pasienter og familier > Støtte > Fuktere > Humidifier Settings FAQs

Vanlige spørsmål: Hvordan stiller jeg inn fukteren min riktig?

Sikre at CPAP-, APAP- eller bilevel-behandlingen er så effektiv som mulig ved å passe på at du justerer fukterinnstillingene riktig. Finn svar på de vanligste spørsmålene om innstillinger for fukteren nedenfor.

Hvordan vet jeg hvilken innstilling jeg skal bruke med CPAP-fukteren?

Hvis du ikke er sikker på hvilken innstilling du skal bruke, rådfør deg med behandlingsstedet eller legen, som kan fortelle deg hvilken innstilling du skal bruke. Fukterens brukerhåndbok er også en nyttig informasjonskilde.

Videre avhenger det av hvilket ResMed-fuktesystem du bruker:

 • H5i™:
  • H5i er veldig intelligent, den bidrar til å levere konstant fuktighet og begrense kondens til et minimum under standard fukting. H5i-levering av fukting reguleres av tre sensorer (omgivelsesfuktighet, H5i-innstillinger og apparatluftstrøm) og justerer seg automatisk for å opprettholde konsekvent levering av fuktighet.
  • Generelt sett skal du begynne med et fuktighetsnivå på 3 og justere opp eller ned med 0,5 for å løse problemer med uttørking eller rainout.
  • Når du bruker ClimateLine™ oppvarmet slange, anbefaler vi å bruke Auto-modus, som tilbakestiller til en Climate Control-innstilling på 27 °C. Derfra kan du justere opp eller ned etter behov. Hvis ClimateLine-slange med varmetråder brukes i Manuell-modus, begynn med en fuktighetsnivåinnstilling på 3 og en innstilling av slangetemperatur på 27 °C.
  • Juster fuktighetsnivået opp og ned med 0,5 for å løse uttørkings- eller kondens-problemer, og juster slangetemperaturen opp og ned med én grad om gangen for å finne den mest komfortable temperaturinnstillingen.
 • HumidAirTM:
  • HumidAir-teknologien er lik den i H5i. Den leverer konstant fuktighet og begrenser kondens til et minimum under standard fukting, takket være sine forskjellige sensorer.
  • På HumidAir anbefaler vi at du begynner med et fuktighetsnivå på 4 og justerer opp eller ned med 1 for å løse eventuelle problemer.
  • Climate Control Auto-modusen er den anbefalte modusen for bruk med ClimateLineAirTM oppvarmet slange. Det er standardmodusen, satt til en lufttemperatur ved masken på 27 °C og 85 % relativ fuktighet. Hvis du føler at du har behov for å redusere eller øke temperaturen, må du bytte til manuell modus og se nøye på fuktighetsnivåene samt temperaturen for den oppvarmede slangen for å forhindre rainout.

Hvor ofte skal jeg skifte vann i fukterkaret? Jeg pleier ikke å bruke opp alt i løpet av en natt.

Du skal skifte vannet i fukterkaret hver dag, selv om du ikke bruker opp alt i løpet av en natt.

Hvor mye vann skal fukteren min bruke natten over?       

Mange faktorer avgjør hvor mye vann en fukter vil bruke. Dette inkluderer fuktermodellen, temperaturen og fuktigheten i rommet, innstillingene av fukteren og karakteristikkene for den individuelle pasienten.

Vannivået i fukteren ser ikke ut til å falle noe særlig, selv når jeg bruker den en hel natt. Er dette normalt?

Ja. Mengden vann som er igjen i fukteren, er ikke den beste indikasjonen på hvordan fukteren fungerer. Siden H5i og HumidAir avgir konstant fuktighet, bruker den kun den mengden vann som er nødvendig for å levere det nødvendige fuktighetsnivået. Hvis den er stilt inn på den samme Climate Control-temperaturen gjennom hele året, bruker fukteren vesentlig mindre vann om sommeren enn om vinteren.

Fukteren min går noen ganger tom for vann i løpet av natten. De fleste andre netter er den nesten tom om morgenen. Hva skal jeg gjøre?        

Ulike fuktere bruker ulike mengder med vann under ulike forhold. Vannforbruket fra en H5i-fukter med oppvarming avhenger for eksempel av temperaturen og luftfuktighetsnivået i rommet, innstillingene på luftfukteren og behandlingstrykket som leveres av søvnbehandlingsapparatet. Hvis forholdene i rommet endrer seg fra natt til natt (dvs. at en natt står varmen på i huset, og den neste natten er den slått av), kan dette føre til ulikt forbruk av vann.

Det kan også være at du puster gjennom munnen, eller at masken lekker. Pusting gjennom munnen og maskelekkasje slipper ut luft, som kan minske effektiviteten til luftfukteren.

Hvis munnlekkasjen er under kontroll, eller du bruker en helmaske, kan det hjelpe å prøve ett eller flere av alternativene nedenfor:

 • ClimateLine (S9TM) eller ClimateLineAir (AirSenseTM/AirCurveTM) oppvarmet slange
 • Slangetrekk
 • Senke innstillingsnivået for luftfuktingen
 • Bruke en luftfukter i rommet

Hvis du er bekymret over mengden vann fukteren bruker eller hvis du frykter for at apparatet ikke fungerer som det skal, skal du kontakte behandlingsstedet.