Apparatsikkerhet | ResMed
Apparatsikkerhet
Pasienter og familier > Støtte > Apparater > Apparatsikkerhet

Vanlige spørsmål om PAP-apparatsikkerhet

Hva bør du vite om sikkerheten til PAP-maskinen? Finn svarene på de vanligste spørsmålene om apparatsikkerhet her.

Q. Brukes bisfenol A i produksjonen av ResMeds apparater og annet utstyr? Er det trygt?

A. Noen av ResMeds produkter inkluderer polykarbonater hvor BPA inngår som råmateriale. Bruken av polykarbonater i disse produktene er godkjent i alle land hvor produktene selges, inkludert USA, Canada og EU.

ResMed har fulgt veldig nøye med på forskningsstudier og reguleringsmessige evalueringer verden over vedrørende sikkerheten til bisfenol A (BPA). BPA er et industrikjemikalium som brukes til å lage hard, klar plast kalt polykarbonat. Denne plasten brukes i mange forbrukerprodukter, herunder gjenbrukbare vannflasker og tåteflasker for spedbarn.

I den siste tiden har enkelte land vedtatt ny lovgivning som angår bruken av BPA i tåteflasker. I mars 2010 introduserte Health Canada et forbud mot tåteflasker i polykarbonat, og siden vedtok europakommisjonen at salg av tåteflasker med BPA-basert polykarbonat ikke var tillatt fra 1. juni 2011. Disse vedtakene skyldes ikke noen dokumenterte bivirkninger av BPA, men snarere en føre var-tilnærming.

Reguleringsorganer og forskere verden over fortsetter å hevde at BPA ikke utgjør noen fare for voksne, tenåringer og barn. Den kanadiske helseministeren hevdet at forbrukere kan fortsette å bruke polykarbonatprodukter siden nivået av utsettelse for disse produktene er veldig liten. I 2010 analyserte det europeiske mattrygghetsorganet EFSA og et WHO-ekspertpanel forskningsdataene som da var tilgjengelig. Begge organene fastslo at BPA-baserte materialer trygt kan brukes og at det var for tidlig å ha noe tiltak for offentlig helse vedrørende BPA. Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA er av den oppfatning at det ikke finnes dokumentasjon for at BPA skader barn eller voksne ved nåværende nivåer av utsettelse for BPA.

Som produsent av medisinsk utstyr er ResMeds produkter gjenstand for strenge reguleringer. ResMed må tilfredsstille globale reguleringsinstanser om at hvert produkt er sikkert og effektivt for den tiltenkte bruken. Et av kravene i så henseende er å demonstrere et riktig nivå av biokompatibilitet for hvert materiale som en pasient utsettes for. Alle ResMed-apparater er grundig testet for å samsvare med ISO 10993-1, den internasjonale standarden for den biologiske evalueringen av medisinske apparater. I så henseende er biokompatibiliteten til det aktuelle polykarbonatet testet og bekreftet av ResMed.

ResMed er fremdeles overbevist om at det er trygt å bruke selskapets polykarbonatprodukter for deres tiltenkte bruk.