AirSenseTM 10 AutoSetTM -støtte

  • Med ResMed trenger du ikke å gå behandlingsveien alene. Vi er her for å gi støtte og hjelp på veien, slik at du får mest mulig ut av søvnapnébehandlingen.

    Kode
    AirSense™ 10 AutoSet™ 37258
    AirSense™ 10 AutoSet™ med HumidAir 37259