AirMini™ product page B2C
Produktside for AirMini™
Pasienter og familier > Støtte > Apparater > Produktside for AirMini™

Støtte

Sette opp maskinen

 

 1. Koble strømforsyningsenheten til maskinen og deretter til strømuttaket.
 2. Koble den grå enden av luftslangen til maskinen.

 

Legge til valgfri fukting
(kun for AirFit N20 eller AirFit P10 for AirMini):

 

 1. Vri for å åpne koblingselementet hvis du skal bruke HumidX eller HumidX.
 2. Sett inn HumidX eller HumidX Plus med den blå eller grå siden vendt nedover mot slangen.
 3. Lukk koblingselementet ved å vri endene sammen igjen slik at de går i lås. 

 

Koble maskinen til en smartenhet

 

 1. Kontroller at du har den nyeste versjonen av AirMini-appen installert på smartenheten din. Hvis ikke, må du laste den ned fra App Store eller Google Play, avhengig av hvilken type enhet du har.
 2. Kontroller også at Bluetooth er aktivert på smartenheten. Se brukerveiledningen for smartenheten hvis du trenger nærmere instruksjoner.
 3. Når du åpner AirMini-appen, blir du møtt med et velkomstskjermbilde.
 4. Godta ResMeds vilkår og retningslinjer for personvern for å fortsette.
 5. Når AirMini-appen ber om det, skal du trykke på Bluetooth-knappen på AirMini-maskinen.
 6. Når lyset på maskinen blinker blått, er Bluetooth aktivert og klart for tilkobling.
 7. Trykk på Koble til på smartenheten. 
 8. Vent til maskinen din vises på utstyrslisten.
 9. Velg maskinen din fra listen for å koble til. 

 

Verifisere apparatet ditt

 

 1. Den første gangen du parer maskinen med smartenheten din, må du verifisere den ved å angi den firesifrede nøkkelen du finner på undersiden av maskinen. Alternativt kan du bruke smartenhetens kamera til å fotografere maskinens QR-kode, som står på undersiden av maskinen.
 2. Når koblingen er opprettet, vises ikonet for Bluetooth-tilkobling i øverste høyre hjørne av skjermbildet.

 

Starte behandling i skjermbildet Sleep (Søvn)

 

 1. Skjermbildet Sleep (Søvn) åpnes ved å trykke på Sleep (Søvn) under fanen Navigation (Navigasjon). 
 2. Skjermbildet Sleep (Søvn) er delt i to faner, Therapy (Behandling) og Mask Fit (Masketilpasning). Du kan veksle mellom skjermbildet Therapy (Behandling), der du har tilgang til komfortinnstillingene, og skjermbildet Mask Fit (Masketilpasning), der du kan kontrollere om lekker luft fra masken.
 3. Trykk på Start i skjermbildet Therapy (Behandling) for å starte behandling.
 4. Trykk på Stop (Stopp) i samme meny for å avslutte behandling.

 

Justere komfortinnstillingene

 

 1. Åpne skjermbildet Sleep (Søvn) og klikk på alternativer i skjermbildet Therapy (Behandling).
 2. Trykk på innstillingen du vil justere.
 3. Bruk spinneren eller bryterne til å velge ønsket innstilling.
 4. Gjenta prosessen for så mange innstillinger som nødvendig.

 

Dashbordet

 

 1. Skjermbildet Dashboard (Dashbord) åpnes ved å trykke på Dashboard (Dashbord) under fanen Navigation (Navigasjon). Hvis AirMini-maskinen er koblet til AirMini-appen, viser dashbordet oppsummeringsdata og registrert søvn for den siste behandlingsøkten.
 2. Du får også tilgang til opplysninger om registrert søvn fra tidligere ved å klikke på rullegardinpilen ved siden av gjeldende dato.
 3. Klikk på en hvilken som helst behandlingsøkt for å vise søvnregistreringen og søvndataene for den aktuelle datoen.

Bestselgende tilbehør

HumidX system

HumidX og HumidX Plus er eksklusivt tilbehør til AirMini, og er små varme- og fuktighetsutvekslingsfiltre (HME) som er utviklet for å gi komfortabel og effektiv fukting.

Kjøp nå

Monteringssystem for AirMini

ResMeds monteringssystem gjør det mulig å feste AirMini-apparatet på forskjellige steder, for eksempel til sengerammen, på nattbordet, på veggen eller i setelommen om bord i et fly.

Kjøp nå

Bæreveske

Bæreveske av topp kvalitet med plass til AirMini™ CPAP-maskinen, CPAP-tilbehør og en CPAP-maske.

Kjøp nå

Daglig rengjøring

 

For N20-brukere

Merk: HumidX / HumidX Plus skal ikke vaskes eller fuktes. Oppbevares på et rent og tørt sted når de ikke er i bruk.

 

 1. Rengjør og kontroller N20-koblingsstykket for hånd hver dag. Vask det aldri i en oppvask- eller vaskemaskin.
 2. Fjern HumidX-filteret før du fortsetter rengjøringen.
 3. Vask koblingselementet i lunkent vann (ca. 30 °C) tilsatt et mildt, flytende rengjøringsmiddel.
 4. Vask koblingselementet med en kost med myk bust, og vær særskilt oppmerksom på ventilen på innsiden.
 5. Skyll godt under rennende vann, og rist for å fjerne det overflødige vannet.
 6. La det lufttørke, og unngå direkte sollys. Kontroller at det er rent og støvfritt før bruk.

For F20-brukere

 

 1. Rengjør og kontroller F20-koblingsstykket for hånd hver dag. Vask det aldri i en oppvask- eller vaskemaskin.
 2. Vask koblingselementet i lunkent vann (ca. 30 °C) tilsatt et mildt, flytende rengjøringsmiddel.
 3. Vask koblingselementet med en kost med myk bust, og vær særskilt oppmerksom på ventilen på utsiden.
 4. Skyll godt under rennende vann, og rist for å fjerne det overflødige vannet.
 5. La det lufttørke, og unngå direkte sollys. Kontroller at det er rent og støvfritt før bruk.

For P10 for AirMini-brukere

 

 1. Ta maskens hovedkomponenter fra hverandre, det vil si neseputene, rammen og maskeslangen.
 2. Fjern HumidX-filteret før du fortsetter rengjøringen.
 3. Gni forsiktig på hver del i lunkent vann (ca. 30 °C) tilsatt et mildt, flytende rengjøringsmiddel, og vær særskilt oppmerksom på putene og de små åpningene.
 4. Skyll godt under rennende vann og la komponentene lufttørke, men unngå direkte sollys.

Ukentlig rengjøring

 

AirMini-slangen

 

 1. Rengjør og kontroller AirMini-slangen for hånd hver dag. Vask den aldri i en oppvask- eller vaskemaskin.
 2. Løsne slangen fra koblingselementet til ActiveAir-ventilen.
 3. Bløtlegg og vask slangen i lunkent vann (ca. 30 °C) tilsatt et mildt, flytende rengjøringsmiddel.
 4. Skyll godt inn- og utvendig under rennende vann.
 5. Heng opp slangen slik at begge ender tømmes, og la den lufttørke, men unngå direkte sollys.
 6. Rengjør AirMini-apparatet ved å tørke omhyggelig av alle sidene utvendig med en tørr klut.

Demontering

 

For N20-brukere

 

 1. Koble koblingselementet fra masken ved å trykke inn sideknappene og trekke det ut.
 2. Koble ventilmodulen fra AirMini-slangen ved å vri dem hver sin vei. 
 3. Koble ventilmodulen fra maskeslangen ved å vri dem hver sin vei. 
 4. Hvis det er brukt et HumidX- eller HumidX Plus-filter, skal det fjernes fra ventilmodulen.

 

For F20-brukere

 

 1. Koble koblingselementet fra masken ved å trykke inn sideknappene og trekke det ut.
 2. Koble F20-koblingselementet fra AirMini-slangen ved å vri dem hver sin vei. 

 

For P10-brukere

 

 1. Koble ventilmodulen fra AirMini-slangen ved å vri dem hver sin vei.
 2. Koble ventilmodulen fra maskeslangen ved å vri dem hver sin vei. 
 3. Hvis det er brukt et HumidX- eller HumidX Plus-filter, skal det fjernes fra ventilmodulen.

 

AirMini

 

 1. Koble fra AirMini-slangen ved å trykke på siden av den grå cuffen og trekke den løs.
 2. Koble strømforsyningsenheten fra strømuttaket og maskinen.

Bestselgende tilbehør

HumidX system

HumidX og HumidX Plus er eksklusivt tilbehør til AirMini, og er små varme- og fuktighetsutvekslingsfiltre (HME) som er utviklet for å gi komfortabel og effektiv fukting.

Kjøp nå

Monteringssystem for AirMini

ResMeds monteringssystem gjør det mulig å feste AirMini-apparatet på forskjellige steder, for eksempel til sengerammen, på nattbordet, på veggen eller i setelommen om bord i et fly.

Kjøp nå

Bæreveske

Bæreveske av topp kvalitet med plass til AirMini™ CPAP-maskinen, CPAP-tilbehør og en CPAP-maske.

Kjøp nå

Inspeksjon og etterfylling

 

For F20-brukere

 

 1. Kontroller F20-koblingselementet daglig med tanke på skader eller blokkeringer som skyldes smuss og støv. 
 2. Koblingselementet bør skiftes ut minst hver sjette måned, eller hvis det viser tegn på skade.

 

For N20-brukere

 

 1. Kontroller N20-koblingselementet daglig med tanke på skader eller blokkeringer som skyldes smuss og støv. 
 2. Koblingselementet bør skiftes ut minst hver sjette måned, eller hvis det viser tegn på skade.

 

AirMini-slangen

 

 1. Kontroller AirMini-slangen daglig med tanke på hull, rifter eller sprekker
 2. Slangen bør skiftes ut minst hver sjette måned, eller hvis den viser tegn på skade.

 

AirMini filter

 

 1. Kontroller om AirMini-luftfilteret har hull, rifter eller sprekker eller er tilstoppet med smuss eller støv.
 2. Luftfilteret bør skiftes ut minst hver sjette måned, eller hvis det viser tegn på skade. Det kan ikke vaskes.
 3. Når du skal skifte luftfilteret, trekker du av filterdekselet og bytter ut det gamle luftfilteret med et nytt
 4. Sett på luftfilterdekselet igjen, og kontroller at det til enhver tid sitter riktig slik at vann og støv ikke kan trenge inn i maskinen.

 

HumidX og HumidX Plus

 

 1. Kontroller HumidX- eller HumidX Plus-filteret daglig med tanke på skader eller blokkeringer som skyldes smuss og støv. Filteret kan ikke vaskes.
 2. HumidX og HumidX Plus skiftes ut innen 30 dager etter at emballasjen ble brutt, eller hvis filteret viser tegn til skade.

Fukting

 

 1. Åpne koblingselementet ved å vri forsiktig for å sette inn et valgfritt HumidX / HumidX Plus-filter for N20 eller AirFit P10 for AirMini-brukere.
 2. Hold HumidX / HumidX Plus i hjørnene med den blå/grå siden vendt nedover mot slangen, og sett inn filteret.
 3. Lukk koblingselementet ved å vri endene sammen igjen slik at de går i lås. 
 4. HumidX og HumidX Plus må kasseres og skiftes ut innen 30 dager etter at HumidX / HumidX Plus-emballasjen ble brutt.

Bestselgende tilbehør

HumidX system

HumidX og HumidX Plus er eksklusivt tilbehør til AirMini, og er små varme- og fuktighetsutvekslingsfiltre (HME) som er utviklet for å gi komfortabel og effektiv fukting.

Kjøp nå

Monteringssystem for AirMini

ResMeds monteringssystem gjør det mulig å feste AirMini-apparatet på forskjellige steder, for eksempel til sengerammen, på nattbordet, på veggen eller i setelommen om bord i et fly.

Kjøp nå

Bæreveske

Bæreveske av topp kvalitet med plass til AirMini™ CPAP-maskinen, CPAP-tilbehør og en CPAP-maske.

Kjøp nå

Referanser

 1. Netzel mfl. APAP device technology and correlation with patient compliance. Somnologie – Schlafforschung und Schlafmedizin 2014; DOI: 10.1007/s11818-014-0662-0
 2. Isetta mfl. Comparative assessment of several automatic CPAP devices responses: a bench test study. ERJ Open Res 2015;1:00031-2015
 3. Zhu mfl. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. J Clin Sleep Med 2015 11(7):725–34
 4. Isetta mfl. Novel Approach to Simulate Sleep Apnea Patients for Evaluation Positive Pressure Therapy Devices. PLoS ONE 11(3): e0151530.doi:10.1371/journal.pone.0151530
 5. Tilsvarer en middels høy AirSense™ HumidAir-innstilling. Intern test, data tilgjengelige på forespørsel.

Fortsatt noe du lurer på?

Kontakt oss