Lumis 150 VPAP ST-A | ResMed
Lumis 150 VPAP ST-A
Pasienter og familier > Produkter > Apparater > Lumis 150 VPAP ST-A

LumisTM 150 VPAP ST-A

LumisTM 150 VPAP ST-A

Personlig tilpasset ventilasjon på en enkel måte


Lumis 150 VPAP ST-A er en ikke-invasiv ventilator med alarmer, som er utviklet for å gi personlig tilpasset ventilasjon og støtte dine respirasjonsforhold.

Den har IntelligentAir, en samling ResMed-teknologier som kan tilpasse behandlingen til dine individuelle pustebehov.

IntelligentAir omfatter iVAPS (intelligent volumsikret trykkstøtte), en modus som automatisk tilpasser seg dine skiftende behov, en intelligent backupfrekvens (iBR)* som gir deg maksimal mulighet til å puste spontant, og en valgfri AutoEPAP**-funksjon som bidrar til å holde de øvre luftveiene åpne.

Lumis har også teknologier som er utviklet for å motvirke eventuell maskelekkasje og synkronisere apparatet med din egen pusting. 

close-icon

 

 

Elegant, brukervennlig design

Lumis er utviklet med tanke på deg. Den er enkel å bruke og har en meny det er enkelt å navigere i.

 

 

Et sett med alarmer gir ekstra trygghet.

Andre funksjoner

  • Climate Control Auto for automatisk fukting. Når Lumis brukes sammen med HumidAir™ varmefukter og ClimateLineAir™ slange med varmetråder, leverer apparatet automatisk fukting – ingen innstillinger å endre og ingen kompliserte menyer å finne frem i.
  • Ramping og nedramping. For å hjelpe deg skånsomt inn i en behandlingsøkt øker rampefunksjonen trykket gradvis og komfortabelt til det foreskrevne nivået, og for å hjelpe deg skånsomt ut av en behandlingsøkt reduserer den valgfrie nedrampingsfunksjonen trykket gradvis.


    * Tilgjengelig i iVAPS- og ST-modus.

    ** Tilgjengelig i iVAPS-modus.

Laget for å fungere sammen

Apparater

Lumis 150 VPAP ST-A

Hvordan får jeg tak i produktet

Ønsker du å få tak I dette produktet, ta kontakt med ditt behandlingssted.

Flere produkter

En ikke-invasiv ventilator med fem behandlingsmoduser, som er utviklet for å gi personlig tilpasset ventilasjon til pasienter med repirasjonsinsuffisiens. Intelligent backupfrekvens (iBR) er tilgjengelig i ST-modus.

En ikke-invasiv ventilator med seks behandlingsmoduser, som er utviklet for å gi personlig tilpasset ventilasjon til pasienter med respirasjonsinsuffisiens. Apparatet har IntelligentAir, som omfatter en selvjusterende iVAPS-modus med iBR og valgfri AutoEPAP.

En ikke-invasiv ventilator med fem behandlingsmoduser pluss alarmer, som er utviklet for å gi personlig tilpasset ventilasjon til pasienter med repirasjonsinsuffisiens. Intelligent backupfrekvens (iBR) er tilgjengelig I ST-modus.