AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM

AirCurveTM 10 CS PaceWave er beregnet på å stabilisere ventilasjon av pasienter som utviser sentral søvnapné (CSA), mixed søvnapné og periodisk pusting, med eller uten obstruktiv søvnapné.

 

AutoSet CS™ PaceWave™ har med høy respons som egner seg for en rekke sentrale respirasjonsforstyrrelser.AirCurve 10 CS PaceWave er en adaptiv servoventilator (ASV) med to moduser: ASVAuto og ASV.

PaceWave-algoritmen er tilgjengelig på AirCurve 10 CS PaceWave-apparatet.

ASVAuto-modus

ASVAuto-modus tilpasser seg pasientens behov for stabilitet i de øvre luftveiene og ventilering – pust for pust. Ved å behandle respirasjonsforstyrrelser med autojusterende trykkstøtte og obstruksjon av øvre luftveier med autojusterende ekspiratorisk positivt luftveistrykk (EPAP), stabiliseres respirasjonen hurtig.

ASV-modus

I PaceWave ASV-modusen justeres EPAP manuelt av klinikeren for å sette det optimale faste EPAP for å holde luftveiene åpne.

Andre funksjoner

  • Easy-Breathe-trykkbølgeformen etterlikner bølgeformen til normal pusting og gjenskaper den for å gjøre pustingen din mer komfortabel.
  • Kontinuerlig lekkasjeadministrasjon sikrer pålitelig levering av behandlingstrykk samtidig som synkroniseringen mellom pasienten og apparatet opprettholdes.
  • Climate Control består av den valgfrie HumidAir™-fukteren og den valgfrie ClimateLineAir™ oppvarmet luftslange og er konstruert for å levere konstant, komfortabel temperatur og fuktighet.

Funksjonelle egenskaper

  AirCurve 10 S AirCurve 10 VAuto AirCurve 10 CS PaceWave
CPAP      
VAuto      
S      
ASV      
ASV Auto      
Easy-Breathe-bølgeform      
TiControl      
Trigger og cycle      
Climate Control      
Climate Control-auto      
Vsync-lekkasjekontroll      
Innebygd trådløs forbindelse      

myAirTM

Ta din streben etter god søvn til nye høyder med myAir™, en funksjon som utelukkende er tilgjengelig for brukere av AirSense™ 10- og AirCurve™ 10-apparater.* Dette brukervennlige nettprogrammet synkroniseres med CPAP-maskinen din, slik at du kan få vite hvordan behandlingen gikk natten før, og overvåke forløpet i søvnapnébehandlingen.

* Med innebygd trådløs tilkobling.

Hvordan får jeg tak i produktet

Ønsker du å få tak I dette produktet, ta kontakt med ditt behandlingssted

Flere produkter

ResMed AirCurve 10 VAuto er et automatisk justerende bilevel-apparat som bruker komforten til både AutoSet™-algoritmen og Easy-Breathe-bølgeformen til å behandle søvnapnépasienter som trenger mer respirasjonskomfort.

ASV-behandling er kontraindisert hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (New York Heart Association 2-4) med redusert ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig dominerende sentral søvnapné.