Ideer og tilbakemelding | ResMed
Ideer og tilbakemelding
Pasienter og familier > Ideer og tilbakemelding

Regler for ideer og tilbakemeldinger

ResMed setter pris på tilbakemeldinger og produktforslag, men all kommunikasjon med oss bestemmes utelukkende av ResMed regler for ideer og tilbakemeldinger på denne siden.

Ifølge ResMeds “Regler for ideer og tilbakemeldinger” godtar ikke ResMed noen form for uoppfordret forbedring eller forslag til ResMeds tilbud (“idé”). ResMed ber vennligst om at ideer ikke sendes inn til ResMed.

Hvis en idé likevel sendes inn tross ResMeds anmodning vil følgende vilkår og betingelser gjelde samtlige ideer uansett innhold eller format:

Vilkår og betingelser

For å unngå misforståelse eller annen konflikt med enkeltpersoner som deler ideer med ResMed, skal alle ideer være patentbeskyttet før de sendes inn til ResMed. ResMed anser at dette er den beste metoden for å beskytte dine interesser og ResMeds kontinuerlige engasjement for forskning og utvikling og portefølje av intellektuelle eiendomsrettigheter.

Derfor samtykker du i at:

  • ResMed, helt etter eget skjønn, bestemmer å ta opp forbindelse med deg eller ikke.
  • Ideen er ikke-konfidensiell, og derfor har ikke ResMed noen forpliktelse til å behandle den som konfidensiell, og det legges ingen begrensning på ResMeds rett til å bruke eller kommunisere ideen uansett formål.
  • Din idé og eventuell informasjon og eventuelt materiale som følger med, kan meddeles ResMeds ansatte, konsulenter, andre representanter og tredjeparter, utelukkende etter ResMeds eget skjønn og uansett formål.
  • ResMed har rett til å bruke en del av ideen uten den minste forpliktelse overfor deg.
  • Du vil ikke anlegge sak mot ResMed, og ResMed vil ikke være erstatningsansvarlig grunnet eventuelle likheter som du mener å identifisere mellom din idé og ResMeds produkter, teknologier, tjenester, prosesser, materialer, reklamekampanjer, tilbud, markedsføringsplaner eller produktnavn.