Environmental information
Environmental information
Pasienter og familier > Environmental information

Avfallshåndtering

ResMed støtter og oppfyller kravene i WEEE-direktivet 2002/96/EF (et europeisk direktiv som krever riktig avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr).

Når følgende symbol finnes på et ResMed-apparat kjøpt i Europa, betyr det at apparatet skal kasseres utenom det usorterte kommunale restavfallet:

Når du skal kvitte deg med apparatet, skal du bruke de formålstjenlige nasjonale ordningene for innsamling, gjenbruk og gjenvinning.

Hvis du trenger ytterligere informasjon om ResMeds miljøprogram, skal du kontakte det nærmeste ResMed-kontoret.