Behandlingsalternativer for snorking | ResMed
Behandlingsalternativer for snorking
Pasienter og familier > Diagnose og behandling > Snorking > Behandlingsalternativer for snorking

Behandlings-alternativer for snorking

alt

Behandling av snorking avhenger av mange faktorer, men de to viktigste faktorene er disse: 

  • Snorker du gjennom nesen, eller gjennom halsen?
  • Snorker du og har obstruktiv søvnapné (OSA)?

Hos ResMed har vi løsninger for hals-snorkere, inkludert de som snorker og har søvnapné.  Dette gjelder for både mild til moderat OSA og mer alvorlige tilfeller av OSA. 

Hals-snorkere som ikke har søvnapné

Du faller innunder denne kategorien hvis du har blitt testet for søvnapné og oppnådde en måling på under 5 på apné-hypopnéindeksen (AHI).  Hvis du ikke vet AHI-målingen din, anbefaler vi på det sterkeste at du tar en test. Hvis ikke risikerer du å bruke en løsning på feil problem.

Hos ResMed tror vi på at den mest effektive behandlingen for hals-snorkere er en skreddersydd skinne som passer perfekt i munnen og hjelper med å holde underkjeven fremskutt mens du sover. Dette hjelper i sin tur med å holde den bakre delen av halsen åpen.

Disse anordningene går under mange navn. Vi kaller vår en søvnapnéskinne (MRD) som går under navnet Narval CC™.

Snorker du gjennom nesen? Da er sannsynligvis ikke søvnapnéskinner løsningen for deg. Da kan du undersøke andre alternativer, som nesespray, snorkeplaster, hakestropp med mer. Besøk din lokale søvnforening for anbefalinger.

Hals-snorkere med mild til moderat obstruktiv søvnapné

Hvis AHI-nivået ditt ligger mellom 5 og 30, kan ResMed tilby både Narval MRD og et omfattende utvalg behandlingsformer for positivt luftveistrykk (PAP). Søvnapnéskinner er en førstelinjebehandling og et klinisk bevist alternativ til PAP-behandling for snorkere med mild til moderat OSA.1,2,3

Brukere foretrekker ofte søvnapnéskinner fremfor CPAP, og har en tendens til å bruke dem over lengre tid.4 Det at de er svært enkle å bruke gjør at de er like effektive som CPAP.5

Hals-snorkere med alvorlig OSA

Hvis AHI-nivåene dine er over 30, vil søvneksperten anbefale PAP-behandling som førstevalg. Det finnes, ulike typer PAP-behandling, inkludert APAP, CPAP og bilevelbehandling. ResMed har et stort utvalg av masker, skinner og tilbehør for å gjøre PAP-behandlingen din mest mulig komfortabel og minst mulig forstyrrende.

Hvis det har vist seg at du ikke kan benytte deg av PAP-behandling, vil søvneksperten foreskrive en søvnapnéskinne. I den største multinivå-studien i sitt slag, viste det seg at brukere med alvorlig OSA som regelmessig brukte Narval CC hadde like stor sjanse til å redusere AHI-nivåene sine med 50 % som brukere med mild til moderat OSA.6

Andre alternative behandlinger mot snorking inkluderer operasjon og behandling med radiofrekvens.

Referanser

  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines. 
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Anbefalinger (Europa). 
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. 
  4. Sutherland K, Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. J Clin Sleep Med. 2014 Feb 15;10(2):215-27. 
  5. Vanderveken OM, Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6. doi: 10.1136. 
  6. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.