Behandlingsalternativer for OSA | ResMed
Behandlingsalternativer for OSA

Behandlings­alternativer for obstruktiv søvnapné (OSA).

Obstruktiv søvnapné (OSA) forårsakes av en mekanisk blokkert luftveispassasje. ResMed er dedikert til å gi mennesker med OSA bedre livskvalitet, ved å tilby en rekke komfortable og effektive behandlingsalternativer.

Tre typer positivt luftveistrykk-behandling (PAP) inkluderer CPAP, APAP og bilevel. Andre løsninger inkluderer:

PAP-behandling (positivt luftveistrykk)

Positivt luftveistrykk-behandling er den meste effektive måten å behandle obstruktiv søvnapné på. Ved å opprette en "trykkluftsplint" for de øvre luftveiene, forhindrer PAP-behandlingen det myke vevet i de øvre luftveiene fra å innsnevres og falle sammen. Trykksatt luft sendes fra et behandlingsapparat gjennom luftslangene og en maske til de øvre luftveiene.

Behandling med positivt luftveistrykk kan leveres på en rekke forskjellige måter:

  • Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP): trykksatt luft med et fast trykk.
  • Automatisk positivt luftveistrykk-behandling (APAP): automatisk variasjon av lufttrykk, som endrer trykket basert på din egen pust.
  • Bilevel-behandling: to nivåer av lufttrykk som er innstilt til å sammenfalle med dine inspirasjon- og ekspirasjonsforsøk, som kan foreskrives av leger for pasienter som har vansker med å følge andre behandlinger.

Finn ut mer om ResMed-apparater som bruker CPAP-, APAP- og bilevel-behandling

Søvnapnéskinnebehandling

En søvnapnéskinne er behandlingsalternativet i første rekke for mild og moderat obstruktiv søvnapné (OSA) og er behandlingsalternativet i andre rekke for alvorlig OSA. Søvnapnéskinners funksjon er å holde underkjeven i en fremovervendt posisjon mens du sover, for å redusere kollaps av luftveiene.

Pasienter som har vansker med å tilpasse seg til, eller nekter PAP-behandling, kan bruke søvnapnéskinner som en alternativ behandling. Siden de er ikke-invasive og enkle å ha på, foretrekker pasienter noen ganger søvnapnéskinner fremfor annen behandling for søvnapné.

Risikoer med ubehandlet OSA

Ubehandlet obstruktiv søvnapné (OSA) kan medføre en rekke komplikasjoner og alvorlige helserisikoer. Rådfør deg med lege for å finne den rette behandlingen for deg for å minske tilknyttede risikoer. Finn ut mer om fordelene med å behandle OSA..