OSA og hjertet ditt | ResMed
OSA og hjertet ditt

Obstruktiv søvnapné (OSA) og hjertet ditt

Mennesker med obstruktiv søvnapné lider av gjentatte søvnavbrytelser gjennom natten, som gir dem overdreven søvnighet på dagtid. Som et resultat kan OSA forårsake mangfoldige helsekonsekvenser på grunn av det alvorlige stresset som oppstår med hver apné, eller pustestopp.1 OSA synes å bidra til eller forverre visse hjerte- og karsykdommer.

Hypertensjon

Mennesker med OSA har en økt risiko for å få hypertensjon eller høyt blodtrykk, på grunn av det forlengede stresset på hjertet.1 Sekstifire prosent av pasientene med legemiddelresistent hypertensjon lider også av obstruktiv søvnapné.2 I de fleste tilfeller er det slik at jo alvorligere OSA, jo større risiko for å utvikle hypertensjon. 

Koronar hjertesykdom

Koronar hjertesykdom skyldes opphopning av fettlagre i de store hjerteårene dine. Som et resultat mottar hjertet ditt mindre blod og oksygen. Til slutt kan du oppleve brystsmerte, kortpustethet eller hjerteinfarkt.

Obstruktiv søvnapné hos mennesker med koronar hjertesykdom inntreffer dobbelt så ofte sammenlignet med pasienter uten.3 OSA kan forverre koronar hjertesykdom på grunn av svingningene i blodtrykket som oppstår under avbrutt respirasjon.4 Det etterfølgende reduserte oksygennivået og tilførte stresset kan gjøre blodkarene dine mer mottakelige for skade.4  

Hjerterytmeforstyrrelser

Hjerterytmeforstyrrelser, eller uregelmessige hjerteslag, rapporteres ofte hos mennesker med OSA, og øker med antallet søvnapné-episoder. Faktisk er sjansen for å ha en unormal hjerterytme 18 ganger høyere etter hvert pustestopp, sammenlignet med normal respirasjon.1 Nattlig hjerterytmeforstyrrelser har vist seg å inntreffe hos opptil 50 % av OSA-pasienter.1

Hjertesvikt

Hjertesvikt forårsakes av andre sykdommer og lidelser som skader hjertemuskelen. OSA kan svekke hjertemuskelens pumpeevne, noe som fører til hjertesvikt.1 Studier har vist at OSA inntreffer hos 11 til 37 % av mennesker med hjertesvikt1, og at noen former for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser inntreffer hos 76 % av pasienter med hjertesvikt.6

OSA og hjertesvikt er forbundet med hyppige sykehusinnleggelser, høye økonomiske kostnader og dødelighet.3

Slag

Slag forårsakes av tap av hjernefunksjon på grunn av en forstyrrelse i blodtilførselen til hjernen. Så mange som 63 % av mennesker som har hatt slag får også en form for søvnapné, inkludert OSA.5 Studier har vist at OSA-pasienter som har hatt slag, utviser økt dødelighetsrisiko.1

Behandling

Det er viktig å utrede og behandle din OSA ordentlig for å redusere risikoen din for hjertesykdom. Våre skreddersydde ResMed-løsninger med brukervennlige behandlingsalternativer kan hjelpe deg å leve, sove og puste bedre. 

Referanser

  1. Somers VK, White DP, Amin R, et al. Søvnapné og kardiovaskulær sykdom: An American Heart Association/American College of Cardiology Foundation, Scientific Statement From the American Heart Association, Council for High Blood Pressure Research, Professional Education Committee, Council on Clinical Cardiology, Stroke Council, og Council on Cardiovascular Nursing i samarbeid med National Heart, Lung, and Blood Institute, National Center on Sleep Disorders Research (nasjonale helseinstitutter). 
  2. Pedrosa, R.P., et al., Obstructive sleep apnea: the most common secondary cause of hypertension associated with resistant hypertension. Hypertensjon, 2011. 58(5): p. 811-7. 
  3. Sleep Disorders Research (National Institutes of Health). J Am Coll Cardiol. 2008;52(8):686-717.
  4. Fernando De Torres-Alba, Daniele Gemma, Eduardo Armada-Romero, Juan Ramón Rey-Blas, Esteban López-de-Sá, and José Luis López-Sendon. Obstructive Sleep Apnea and Coronary Artery Disease: From Pathophysiology to Clinical Implication. Pulmonary Medicine (2013). 
  5. Bassetti C, Aldrich MS. Sleep Apnoea in Acute Cerebrovascular Diseases: Final Report on 128 Patients. Sleep 1999;22(2):217-23. 
  6. Oldenburg, O., et al., Sleep-disordered breathing in patients with symptomatic heart failure: a contemporary study of prevalence in and characteristics of 700 patients. Eur J Heart Fail, 2007. 9(3): p. 251-7.