Søvnapné og arbeid

En undersøkelse fra National Sleep Foundation i USA har funnet at nesten 1 av 3 mennesker klassifiseres som "i faresonen for en søvnlidelse".1

Hvis du lider av søvnapné, opplever du sannsynligvis følgende symptomer:

 • Trøtthet
 • Søvnighet på dagtid
 • Redusert oppmerksomhetsnivå
 • Nedsatt konsentrasjon
 • Glemskhet

Disse bivirkningen av søvnapné kan påvirke arbeidsytelsen og produktiviteten din på en negativ måte.1 Det å ikke få nok søvn kan faktisk føre til:

 • Nedsatt reaksjonstid
 • Nedsatte lytteevner
 • Vansker med å ta avgjørelser
 • Problemer med å bearbeide informasjon og korttidsminne
 • Minsket årvåkenhet og motivasjon
 • Mer lunefull og aggressiv oppførsel

Hvis du har søvnapné, har du lettere for å komme for sent på jobb, sovne, gjøre feil og skade deg på jobben.1 Omtrent 13 % av arbeidsskader tilskrives søvnproblemer. I tillegg har ansatte med søvnproblemer dobbelt så høy risiko for å bli skadet på jobb.2

Hvis du har søvnapné, snakk med legen din om å få riktig behandling. RedMed kan hjelpe deg med å unngå arbeidsrelaterte ulykker. Oppdag andre fordeler ved behandling

Referanser

 • 01

  Amerikansk søvnpasientforening: Sleep in America Poll (2008).

 • 02

  Uehli et al. Sleep problems and work injuries: A systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 2014(18), 61-73.

Flere risikoer

Fedme er hovedårsaken bak søvnapné hos voksne. Ubehandlet søvnapné kan også føre til videre ...

ResMed redegjør for risikofaktorer for / årsaker til diabetes og søvnapné. De to sykdommene kan ...