Behandlingssteder for søvnapné

Behandlingssteder for søvnapné

Private klinikker

Helse Sør-Øst har inngått rammeavtaler med EEG Laboratoriet og Somni for poliklinisk registering av pustestopp under søvn – søvnapné. Formålet med rammeavtalene er å supplere tjenestene utført ved regionens helseforetak.

EEG Laboratoriet

Sørkedalsveien 10 C, 2. Etg.

Telefon: 23 19 50 20

E-post: post@ckms.no

Hjemmeside

 

Somni AS

Sognsveien 70B, 0855 Oslo

Telefon: 23 89 77 10

E-post: post@somni.no

Hjemmeside

 

Søvnutredning og vurdering

I tillegg tilbyr disse private klinikkene søvnutredning og vurdering for videre behandling:

Drøbak Øre Nese Hals

Storgata , 1440 Drøbak

Telefon: 64905920

Hjemmeside

 

Aleris Helse – sykehus og medisinske sentre

Trondheim – Telefon: 73 87 20 00 – aleris.trondheim.ekspedisjon@aleris.no

Tromsø – Telefon: 77 66 21 30 – tromso@aleris.no

Oslo – Telefon: 22 54 10 00 – sentralbord.oslo@aleris.no

Hjemmeside

 

Sandefjord Helsepark

Skiringssalveien 20, 3208 Sandefjord

RA Klinikken (Øre, nese, hals legene)

Telefon: 33 46 39 16

Hjemmeside

 

Kragerø Øre Nese Hals

Gamle Kragerøvei 32, 3770 Kragerø

Telefon: 41 36 35 63

Hjemmeside

 

IbsenSykehuset as

Vipeveien 51,3915 Porsgrunn

Telefon: 47 77 67 00

E-post: post@ibsensykehuset.no

Hjemmeside

 

Tannhelsesenteret AS

Skårersletta 10, 1471 Lørenskog

Telefon: 67 91 72 00

E-post: post@tannhelsesenter.no

Hjemmeside

 

Hønefoss Snorkeklinikk ved Tannlege Ole-Martin Høgfoss

Søndre Torv 7b, 3510 HØNEFOSS

Telefon: 32 12 10 39

E-post: post@stoppsnorking.no

Hjemmeside

 

LHL Hjerte- og lungepoliklinikken

Glittreveien 31, 1485 Hakadal

Telefon: 67058001

E-post: poliklinikk.post@lhl-klinikkene.no

Hjemmeside

 

Snorkeklinikken AS

Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad

Telefon: 69334340

E-post: post@mintannlege.noFritt Sykehusvalg

For informasjon som behandlingssteder for søvnapné, klikk på denne linken

Klikk på ”Fysisk helse”, ”Øre-nese- og halssykdommer”, ” Søvnregistrering: Utredning av pustestopp under søvn” og deretter din aktuelle region.