Alt om søvnstudier | ResMed
Alt om søvnstudier

Alt om søvnstudier

Avhengig av hvilket land du bor i, kan søvnstudier foretas hjemme eller på søvnlaboratorium. Studier som foretas på søvnlaboratorium kalles vanligvis polysomnografistudier, eller PSG, mens studier som foretas hjemme kan utføres gjennom en polygrafistudie, eller PG, eller til og med ved hjelp av et søvnovervåkningsapparat. Uansett hvilken av disse studiene som er aktuelle i landet ditt,  brukes de til å fastslå hvorvidt du har søvnapné og i tilfelle hvor alvorlig det er. Hoved"skåren" du får fra en søvnstudie kalles en apné-hypopnéindeks eller AHI. AHI-skåren angir antallet apnéer og hypopnéer du har per time i løpet av søvnstudien1.

Alvorlighet av søvnapné AHI (per time)
Normal Mindre enn 5
Mild 5 til 15
Moderat 15 til 30
Alvorlig 30+

I tillegg til AHI registrerer søvnstudien også oksygennivåene i blodet ditt, som kan bidra til uttalt søvnighet på dagtid.

Hjemme eller på søvnlaboratorium?

Klinikeren anbefaler riktig søvnstudie for deg. Avhengig av landet du bor i og de spesifikke behovene dine kan søvnstudien foretas på søvnlaboratorium eller hjemme. Les videre for å finne ut forskjellen mellom hver av dem.

Søvnlaboratorium

På søvnlaboratorium eller sykehus plasserer den kliniske staben sensorer på kroppen din for å overvåke søvnen din.

Sensorer er plassert:

  • På brystet for å overvåke hjerteaktivitet
  • Nær øyelokkene for å måle hvilket stadium av søvnen du er i (det vil si REM- eller non-REM-søvn)
  • På hodet måler de elektriske signaler fra hjernen din
  • På bena for å vurdere muskelaktiviteten

Du utstyres også med følgende:

  • Et nesekateter for å overvåke pusting
  • Et oksymeter på fingeren din for å registrere oksygennivåer
  • Bånd rundt brystkassen og magen for å måle respirasjonsforsøk

Staben kan også be deg om tillatelse til å filme søvnstudien for å få mer innsikt i søvnatferden din.

Under denne typen studier må du overnatte på stedet, så det er en god idé å være komfortabel og ta med alt du trenger for den vanlige søvnrutinen din, herunder pyjamas og toalettsaker.

Søvntest i hjemmet

En hjemmesøvnstudie foretas vanligvis med et polygrafiapparat eller et bestemt søvnovervåkningsapparat og den gir deg fordelene av at det er praktisk og komfortabelt å være hjemme hos seg selv. Før en natt med hjemmesøvnstudie med polygrafi hjelper en søvntekniker deg med å sette på de nødvendige sensorene og vise deg hvordan du bruker registreringsapparatet natten gjennom. Hvis du har blitt bedt om å bruke et søvnovervåkningsapparat, viser søvnteknikeren deg hvordan du fester og kobler det til og bruker det natten gjennom.

Den natten planen sier du skal foreta hjemmetesten, følger du den normale kveldsrutinen din, gjør deg klar til å legge deg til å sove og kobler til alt du har blitt vist, og starter registreringen. På morgenen tar du av alt, slik det ble demonstrert for deg, og returnerer registreringsapparatet til søvnlaboratoriet eller sykehuset.

Et typisk hjemmestudieapparat inkluderer ett eller to brystbelter, et nesekateter, et oksymeter og et registreringsapparat.

En søvnovervåkningsstudie kan utføres med bruk av ResMeds ApneaLinkTM Air, som er et kompakt, lett og brukervennlig søvntestingsapparat.

Etter søvnstudien

Så snart legen får resultatene av søvnstudien, diskuterer vedkommende dem med deg. Du kan deretter diskutere tilstanden din, dens alvorlighet og den mulig virkninger på helsen din, samt utforske behandlingsalternativene dine.

Referanser

  1. American Academy of Sleep Medicine, Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep, 1999. 22(5): p.667-89.