Behandlingsalternativer for barn | ResMed
Behandlingsalternativer for barn

Behandlings­alternativer for barn

Det mest passende behandlingsalternativet for barnet ditt avhenger av hans eller hennes underliggende lidelse og hvor alvorlig den er. I alle tilfeller evaluerer legen og fastslår den mest egnede behandlingen for ditt barn.

Ikke-invasive behandlingsalternativer

Ikke-invasiv ventilasjon trenger ingen kirurgiske inngrep. I stedet leveres trykksatt luft fra en liten maskin som står på nattbordet til en maske som barnet ditt har på seg over munnen og/eller nesen. Barnet ditt trenger kun å ha på masken mens behandlingen blir gitt, slik at han eller hun kan ta den av for å spise, leke og snakke i løpet av dagen. Fordi dette behandlingsalternativet er ikke-invasivt, er det også mindre risiko for infeksjon (sammenlignet med noen alternative behandlinger som trakeotomi.) Hvis du har problemer med å bruke utstyret, rådfør deg med legen din.

ResMed har flere alternativer utformet og indisert for å behandle barn, med spesifikke støttemoduser som skal støtte barnerespirasjon :