Hvorfor er behandling viktig? | ResMed
Hvorfor er behandling viktig?
Pasienter og familier > Diagnose og behandling > Ventilasjon > OHS > Hvorfor er behandling viktig?

Hvorfor er behandling viktig?

Som du kan tenke deg kan det å ikke puste dypt nok ikke bare påvirke evnen din til å utføre noen av aktivitetene du er glad i, men også utgjøre en stor belastning på organene dine.

Ubehandlet kan OHS ofte føre til:

  • høyresidig hjertesvikt1
  • pulmonal hypertensjon (hvor blodtrykket i arteriene som fører blod fra hjertet til lungene, er større enn normalt) 1
  • polyglobuli (en unormal økning i mengden sirkulerende røde blodceller. Også kalt polycytemi).1

På grunn av de alvorlige bivirkningene av OHS, er det viktig å finne ut om du har det og få behandling.

Hvis du allerede får behandling for OSA, og fremdeles føler deg trøtt om dagen og har hodepine, snakk med legen din om å bli testet for OHS.

Referanser

  1. Parameswaran, K, Todd, DC, Soth, M. Altered respiratory physiology in obesity. Can Respir J 2006;13(4): 203-210.