Hva er NMD? | ResMed
Hva er NMD?

Hva er NMD?

Nevromuskulær sykdom (NMD) er betegnelsen som brukes for en rekke sykdommer og lidelser som påvirker nervene som kontrollerer musklene, eller svekker selve musklene. Hvis nervene ikke kan kommunisere med musklene, kan ikke musklene fungere ordentlig.

Symptomer på respirasjonssvikt hos NMD-pasienter omfatter:

  • Vansker med å svelge eller puste
  • Trøtthet, svakhet og søvnighet
  • Hodepine på morgenen
  • Konsentrasjonsvansker
  • Humørsvingninger
  • Høye CO2-verdier

Noen mennesker med NMD kan:

  • Ha vansker med å svelge
  • Ha svake respirasjonsmuskler (muskler som hjelper deg med å puste)
  • Ha behov for ventilasjon
  • Ha behov for rullestol