Fordelene med behandling | ResMed
Fordelene med behandling

Fordelene med behandling

Studier har vist at ikke-invasiv ventilasjon (NIV) kan forbedre symptomene forbundet med respirasjonssvikt for pasienter med nevromuskulær sykdom og fører til:  

  • Forbedret svelging
  • At det blir enklere å puste
  • Mindre trøtthetsfølelse og søvnighet
  • Færre morgenhodepiner
  • Bedre konsentrasjon
  • Forbedret humør

NIV kan gi bedre livskvalitet, slik at du fremdeles kan komme deg ut og rundt omkring med ventilatoren og få mest mulig ut av livet.