KOLS-diagnose og behandling | ResMed
KOLS-diagnose og behandling

KOLS-diagnose og behandling

Hvordan diagnostiseres KOLS?

Legen diagnostiserer KOLS basert på symptomene og sykehistorie.1 Hovedtesten for diagnostisering av KOLS er en lungefunksjonstest kalt spirometri. Du blir bedt om å blåse inn i en slange og testen måler volumet på luften du blåser ut. Hvis du lider av stabil hyperkapnisk KOLS, er hovedtesten for diagnose en blodgassanalyse.

Hvordan behandles KOLS?

Hvis du røyker, er det å slutte det første trinnet mot å forsinke sykdommens progresjon.2 Du blir også foreskrevet medisin for å hjelpe deg med å lindre symptomene dine og redusere frekvensen og alvorligheten til forverringer.2 Et lungerehabiliteringsprogram3 som innbefatter trening og opplæring, hjelper deg med å håndtere sykdommen din.

Hvis sykdommen din er alvorlig nok til å forårsake lave blodoksygennivåer, kan oksygenbehandling anbefales til hjelp med symptomer som kortpustethet.

En form for assistert ventilasjon kalt ikke-invasiv ventilasjon (NIV) begynner å bli tilgjengelig som behandling for noen pasienter med KOLS i tillegg til standardbehandlinger.4 NIV innebærer levering av luft gjennom et ventilasjonsapparat til lungene dine via en maske.

Referanser

  1. Hvordan diagnostiseres KOLS? National Heart, Lung and Blood Institute.  
  2. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2014.
  3. Hva er lungerehabilitering? COPD Foundation.  
  4. Koehnlein, T et al. Non‐invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe, stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Resp Med 2014 Sep;2:698‐705.