Ventilaatiohoitoa koskevat tutkimukset

Vahvalla yhteistyöllä maailmanlaajuisen terveydenhuoltoalan yhteisön kanssa ResMed on omistautunut tukemaan meneillään olevia tutkimuksia mekaanisen ventilaation osuudesta sairaalahoitoa tarvitsevien hengityselinsairauksia sairastavien potilaiden terveyden parantamisessa.

Ota käyttöösi viimeisimmät hengityslaitehoitoa koskevat kliiniset tutkimustulokset.

Keuhkoahtaumatautia sairastavien eloonjäämisen parantaminen NPPV-hoitoa käyttäen

Keuhkoahtaumatautia sairastavien eloonjäämisen mahdollisuuksien parantaminen pitkäaikaista noninvasiivista ylipaineventilaatiota käyttäen.

Kotona käytetty ventilaatiohoito vähentää keuhkoahtaumataudin riskejä

Asidoottisen hengenahdistuksen riskin pienentäminen noninvasiivisella ventilaatiohoidolla kotona.

S/T-toimintamuodon ja iVAPS-toimintamuodon vertailu keuhkoahtaumatautipotilaan hoidossa1

Case study of an elderly COPD patient who was switched from ST mode to iVAPS

Keuhkoahtaumataudin pahenemisen varhainen tunnistaminen

Hengitystaajuuden valvonta kotioloissa voi helpottaa varhaista interventiota sairautensa pahenemista kokevilla keuhkoahtaumapotilailla.

Noninvasiivisesta ventilaatiosta keuhkoahtamapotilaille koituvat hyödyt sairaalassa ja kotona

Noninvasiivinen hoito auttaa keuhkoahtaumatautia ja hyperkapniaa sairastavia potilaita sairaalassa ja kotona.

iVAPS verrattuna tavalliseen NIV-hoitoon

Tutkimus, jossa verrattiin tavallista noninvasiivista ventilaatiota (NIV) automaattisen titrauksen noninvasiiviseen ventilaatioon

Recurrent acidotic exacerbations of COPD

Recurrent acidotic exacerbations of COPD. An economic analysis of a domiciliary approach.

NIV Initiation Protocol

How to initiate NIV in patients with chronic respiratory insufficiency or failure.

Viitteet

  • 01

    Mukailtu: Teijin Pharma Limited