ResMed ilmoittaa taloudellisesta tuloksestaan 31. syyskuuta 2013 päättyneellä vuosineljänneksellä

SAN DIEGO, 24. lokakuuta 2013 -- ResMed Inc. (NYSE: RMD) ilmoitti tänään taloudellisesta tuloksestaan 30. syyskuuta 2013 päättyneellä vuosineljänneksellä.  Tulos 30. syyskuuta 2013 päättyneellä tilikaudella oli 357,7 miljoonaa dollaria, jossa on 5 prosenttia kasvua (4 prosenttia kasvua perusvaluutan pohjalta laskettuna) verrattuna 30. syyskuuta 2012 päättyneeseen vuosineljännekseen.  Nettotulos 30. syyskuuta 2013 päättyneellä tilikaudella oli 80,9 miljoonaa dollaria, jossa on 14 prosenttia kasvua 30. syyskuuta 2012 päättyneeseen tilikauteen verrattuna.  Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 30. syyskuuta 2013 päättyneellä vuosineljänneksellä oli 0,56 dollaria, jossa on 14 prosenttia kasvua 30. syyskuuta 2012 päättyneeseen vuosineljännekseen verrattuna.

SG&A-kustannukset olivat 101,3 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, joka päättyi 30. syyskuuta 2013, jossa on kasvua 3,0 miljoonaa dollaria tai 3 prosenttia (4 prosenttia perusvaluutan pohjalta) verrattuna 30. syyskuuta päättyneeseen vuosineljännekseen 2012. SG&A-kustannukset olivat 28,3 prosenttia tuloksesta 30. syyskuuta 2013 päättyneellä vuosineljänneksellä verrattuna 28,9 prosenttiin 30. syyskuuta 2012 päättyneellä tilikaudella.  SG&A-kustannuksiin vaikutti suotuisasti Australian dollarin kurssin heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

R&D-kustannukset olivat 27,4 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, joka päättyi 30. syyskuuta 2013, tai 7,7 prosenttia tuotosta. R&D-kustannukset kasvoivat 1 prosentilla (9 prosentilla perusvaluutan pohjalta laskettuna) 30. syyskuuta 2012 päättyneeseen vuosineljännekseen verrattuna. Tutkimuksen&tuotekehityksen kulut alenivat Australian dollarin heikennyttyä suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Hankitun aineettoman omaisuuden kuoletukset olivat yhteensä 2,4 miljoonaa dollaria (1,8 miljoonaa, ilman veroja laskettuna) 30. syyskuuta 2013 päättyneellä vuosineljänneksellä. Osakepohjaiset kompensointikulut olivat 30. syyskuuta 2013 päättyneellä vuosineljänneksellä 10,8 miljoonaa dollaria (8,8 miljoonaa dollaria, ilman veroja laskettuna) ja koostuivat osakeoptioihin liittyvistä kuluista, rajoitetuista osakeyksiköistä ja työntekijöidemme osakkeidenostosuunnitelmasta.  

Toimitusjohtaja Mick Farrell: "Tulos koheni tilivuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Amerikoissa 4 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna ja oli 201,5 miljoonaa dollaria. Tulos Amerikoiden ulkopuolella oli 156,2 miljoonaa dollaria, jossa on 5 prosenttia kasvua perusvaluutan pohjalta laskettuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.  Eri puolilla saavutetun kasvun sai aikaan ensisijaisesti kalliimpien virtausgeneraattoreiden, kuten S9 AutoSet™ - ja S9™-kaksoispainelaitteiden, myynti, ja maskien varaosien ja lisävarusteiden myynti menestyi erityisen hyvin tällä vuosineljänneksellä. Syyskuussa päättyneen vuosineljänneksen liiketuotto oli 96,9 miljoonaa, kassavirta oli 90,4 miljoonaa dollaria, kun taas bruttokate nousi 63,7 prosenttiin, mitkä kaikki osoittivat toiminnan olevan erinomaisella pohjalla.

"Kilpailu oli edelleen kovaa kilpailevissa tuoteryhmissä tällä vuosineljänneksellä.  Olemme vasta tuoneet markkinoille uudet maskituotteemme, mutta niiden myynnin alku on ollut rohkaisevaa.  Quattro™ Air -maskista on tulossa yksi parhaista maskien markkinoille tuloista koskaan Swift™ FX Nano, joka on jo myynyt hyvin Euroopassa, on tuotu Yhdysvaltojen markkinoille juuri syyskuussa ja se on saanut hyvän vastaanoton. Meiltä on tulossa markkinoille runsaasti uusia tuotteita tämän tilivuoden aikana, mikä antaa meille paljon mahdollisuuksia vankkaan kasvuun.

"Mahdollisuudet uni- ja hengityslaitehoidon alalla säilyvät houkuttelevina; me tarjoamme asiakkaillemme edelleen oikeita ratkaisuja heidän toimintojaan varten korkealaatuisilla tuotteillamme, jotka parantavat hoitoon sitoutumista ja potilaiden hoitoa.  Keskitymme edelleen parantamaan niiden potilaiden elämänlaatua, jotka sairastavat unenaikaisia hengityshäiriöitä ja niihin liittyviä sairauksia, kuten sydänsairauksia ja diabetesta, hengityselinsairauksia, kuten keuhkoahtaumatautia, sekä estämään sairauksien eteneminen ja säästämään sekä sairaala- että kotihoidossa olevien potilaiden hoitokustannuksia."

Yrityksen hallitus on päättänyt tänään esittää vuosineljänneksen osingoksi 0,25 dollaria osakkeelta, joka vahvistetaan 19. marraskuuta ja tulee maksettavaksi 18. joulukuuta 2013.  Osinko maksetaan Yhdysvaltain valuutassa ResMedin tavanomaisessa New York Stock Exchange (NYSE) -pörssissä noteerattujen osakkeiden omistajille.  Chess Depositary Instruments (CDIs) -osakkeiden omistajat Australian Securities Exchange -pörssissä saavat vastaavan summan Australian valuutassa osingon vahvistuspäivän vaihtokurssin mukaan suhteessa 10:1 CDI- ja NYSE -pörssin osakkeiden välillä.  Koska molemmilla pörsseillä on erilaiset maksu- ja siirtokäytännöt, päivät, jolloin osake noteerataan ilman osinkoa, ovat ennen osingonvahvistuspäivää erilaiset tavallisilla pörssiosakkeilla ja CDI-osakkeilla.  Päivä, jolloin osake noteerataan ilman osinkoa, on CDI-osakkeiden omistajilla 13. marraskuuta 2013 ja tavallisten osakkeiden omistajilla 15. marraskuuta 2013 . Näistä eroavuuksista johtuen ResMed on saanut oikeuden luopua ASX-säännöistä, ja siksi ResMed saa tehdä käsittelymuunnoksia sen tavanomaisten osakkeiden ja CDI-osakkeiden rekistereiden välillä 13. marraskuuta 2013 ja 19. marraskuuta 2013 välisenä aikana kyseiset päivät mukaan lukien. 

Tietoja ResMedistä

ResMed on maailmanlaajuisesti erilaisten hengityselinsairauksien ja erityisesti unenaikaisten hengityshäiriöiden diagnosointiin, hoitoon ja hallintaan tarkoitettujen terveydenhuollon tuotteiden kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yrityksen tavoitteena on kehittää innovatiivisia tuotteita näitä sairauksia sairastavien elämänlaadun parantamiseksi ja lisätä potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa tietämystä hoitamattomien unenaikaisten hengityshäiriöiden mahdollisista vakavista terveysvaikutuksista. Lisätietoja ResMedistä saat sivustoltamme www.resmed.com.

ResMed pitää puhelinkonferenssin tänään klo 13.30 (USPT) käsitellääkseen kyseisen vuosineljänneksen tulosta. Kokoukseen osallistumista haluavat voivat osallistua siihen ResMedin sivuston kautta osoitteessa www.resmed.com tai soittamalla numeroon 847-585-4405 (kotimaan puhelut) tai +1 847-585-4405 (puhelut ulkomailta) ja antamalla kokouskoodin  35765718. Tutustu ennen kokousta sivustoon ja lataa sovellus (Windows Media Player), joka tarvitaan kokouksen seuraamiseen verkon kautta. Tallennus on käytettävissä verkon kautta noin 30 minuuttia varsinaisen esityksen jälkeen ja käytettävissä kahden viikon ajan. Kokousta voi seurata puhelimitse soittamalla numeroon 630652-3042 (kotimaan puhelut) ja +1 630-652-3042 (puhelut muista maista) ja syöttämällä tunnistekoodin  35765718.

Tarkempia tietoja antaa Constance Bienfait ( ResMed Inc.), San Diego, numerossa 858-836-5971; Brett Sandercock numerossa +612-8884-2090; tai tietoja saa yhtiön monikielisiltä verkkosivuilta osoitteessa www.resmed.com.

Tässä julkaisussa olevat selvitykset, jotka eivät ole tosiasioihin perustuvia, ovat "ennusteita" vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain mukaisesti. Riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa näihin ennusteisiin, kuten yrityksen tulevaa tuottoa, liikevoittoa tai kuluja, uusien tuotteiden kehitystä ja yrityksen tuotteiden uusia markkinoita koskeviin tietoihin, jolloin todellinen tulos voi poiketa huomattavasti ennakoidusta tai ennustetusta. Näitä riskejä ja epävarmuustekijöitä käsitellään yrityksen viimeisimmän tilivuoden vuosikertomuksessa (Form 10-K) sekä muissa raporteissa, joita yritys toimittaa U.S. Securities & Exchange Commission -viranomaisille. Nämä raportit ovat saatavilla yrityksen sivustolla.

RESMED INC JA SEN TYTÄRYHTIÖT

Tiivistelmä konsernituloslaskelmasta (auditoimaton)

(tuhansia Yhdysvaltain dollareita, paitsi osakekohtaisissa tiedoissa)

   
 

Kolme kuukautta, joka päättyi

30. syyskuuta,

 

2013

2012

     

Nettotulos

357 662 $

339 731 $

Myydyn tuotannon omahinta

129 680

131 083

Bruttotuotto

227 982

208 648

     

Liikekulut

   

Myynti, yleinen ja hallinnollinen

101 323

98 303

Tutkimus ja tuotekehitys

27 363

27 220

Aineettoman omaisuuden kuoletukset

2 412

2 636

Liikekulut yhteensä

131 098

128 159

Toiminnan tuotto

96 884

80 489

     

Muut tuotot (kulut), netto:

   

Korkotulot, netto

6 414

8 471

Muut, netto

(1 228)

1 941

Muut tuotot yhteensä, netto

5 186

10 412

     

Tulot ennen veroja

102 070

90 901

Tuloverot

21 140

19 636

Nettotulot

80 930 $

71 265 $

     

Perustuotto osaketta kohti

0,57 $

0,50 $

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tuotto

0,56 $

0,49 $

     

Perusosakkeet

142 005

142 651

Laimennusvaikutuksella oikaistut osakkeet

145 456

146 055

 

RESMED INC JA SEN TYTÄRYHTIÖT

Tiivistelmä konsernitaseesta (auditoimaton - tuhansina Yhdysvaltain dollareina)

     
 

30. syyskuuta,

30. kesäkuuta

 

2013

2013

Varat

   

Rahoitusomaisuus:

   

Käteisvarat ja vastaavat

976 574 $

876 048 $

Saatavat, netto

282 425

318 349

Varastot

175 355

145 847

Ennakkomaksut, siirretyt tuloverot ja muu rahoitusomaisuus

123 580

108 605

Rahoitusomaisuus yhteensä

1 557 934

1 448 849

Tuotantolaitokset ja laitteistot, netto

416 745

411 433

Goodwill

283 445

274 829

Muut aineettomat

48 673

49 639

Siirretyt tuloverot ja muu ei käytössä oleva rahoitusomaisuus

27 838

25 971

Ei käytössä oleva rahoitusomaisuus yhteensä

776 701

761 872

Varat yhteensä

2 334 635 $

2 210 721 $

Velat ja osakkeenomistajien omaisuus

   

Tämänhetkiset velat:

   

Maksettavat

57 125

60 688

Siirtovelat

135 847

137 674

Siirtotuotot

43 908

44 953

Maksettavat tuloverot

13 453

30 090

Siirretyt tuloverot

731

627

Tämänhetkinen osuus pitkäaikaisista veloista

360 018

300 017

Vieras pääoma yhteensä

611 082

574 049

Ei käytössä oleva vieras pääoma:

   

Siirretyt tuloverot

14 539

9 895

Siirtotuotot

12 125

11 928

Maksettavat tuloverot

3 564

3 564

Ei käytössä oleva osuus pitkäaikaisesta velasta

790

769

Ei käytössä olevat velat yhteensä

31 018

26 156

Velat yhteensä

642 100

600 205

Osakkeenomistajien omaisuus:

   

Yleinen osakekanta

568

568

Maksettu lisäpääoma

1 044 489

1 025 064

Jakamaton voitto

1 622 093

1 576 641

Rahasto-osakekanta

(1 104 906)

(1 083 845)

Muut yhdistetyt tuotot

130 291

92 088

Osakkeenomistajien omaisuus yhteensä

1 692 535

1 610 516

     

Velat ja osakkeenomistajien omaisuus yhteensä

2 334 635 $

2 210 721 $