Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita

Lapsen kertahengitystilavuuden ja/tai hengitystyön tunnistamisessa vaaditaan herkkiä algoritmeja ja teknologiaa. ResMed on kehittänyt hengitystukea antavia laitteita, joissa on edistyksellinen sisäänhengityksen triggausherkkyys, mikä parantaa synkronointia ja lapsen saamaa hengitystukea.

 • ResMedin ventilaattoreissa on säädettävät trigger-herkkyydet, joiden avulla lääkärit voivat valita suuret tai erittäin suuret herkkyydet laukaisun helpottamiseksi.
 • LumisTM, StellarTM-, EliséeTM ja AstralTM -sarjan ventilaattoreissa happi voidaan liitää suoraan ventilaattoriin, mikä vähentää sen todennäköisyyttä, että triggaus voisi vaarantua.

Jotta saataisiin aikaan riittävä minuuttiventilaatio ja/tai potilaan ja laitteen välinen synkronointi, joillain lapsilla tarvitaan suurempi hengitystaajuus.

 • Astral-laitteilla voidaan antaa enintään 80 bpm:n taustataajuutta ja tukea spontaania hengitystä tämän tason yläpuolella, kun taas Stellar-laitteissa on säädettävä, enintään 60 bpm:n taustataajuus. VPAP™ ST - ja VPAP ST-A -laitteiden hengitystaajuudeksi voidaan asettaa enintään 50 hengenvetoa minuutissa.

Tahattomat ilmavuodot ovat väistämättömiä, erityisesti lapsipotilailla, jotka liikkuvat jatkuvasti tai jotka eivät vielä ymmärrä, että maskia on pidettävä kasvoilla.

 • ResMed-ventilaattoreissa hyödynnetään V-Sync-algoritmia, joka kompensoi tahattomia ilmavuotoja, joita voi esiintyä.  ResMed-ventilaattoreita käytettäessä lääkärit voivat määrittää sisäänhengityksen maksimiajan, jolla varmistetaan, että jokainen hengenveto päättyy ja jaksottuu uloshengitykseen myös silloin, kun esiintyy suuria ilmavuotoja.

Erilaisten hengityselinsairauksien hoidossa voidaan käyttää NIV-hoitoa

 • Astral on tarkoitettu yli 5 kg painaville potilaille ja >50 ml:n kertahengitystilavuuksille. S9TM VPAP ST-A ja Stellar on hyväksytty käytettäviksi lapsipotilailla (>13 kg)  sairaalassa ja kotona.
 • Astral-sarjassa, S9 VPAP ST-A -laitteessa ja Stellar-sarjassa on kattava hälytystoimintojen valikko sekä integroitu oksimetri, joten ne ovat ihanteellisia lapsipotilaille.
 • LumisTM, Astral- ja Stellar-laitteissa happi voidaan syöttää laitteen taakse (virtausnopeus enintään 30 l/min), jotta se sekoittuisi tehokkaammin hoidon aikana. ClimateLine Oxy™ -hengitysletkua, jota käytetään S9 VPAP ST-A -laitteen kanssa, voidaan käyttää enimmäisvirtauksella 15 l/min. 

Lapsipotilaiden kohdalla on tärkeää varmistaa, että kaksoispainelaitteessa on asianmukaiset hälytykset.

 • Useimmissa ResMedin ventilaattoreissa on esimerkiksi virtakatkoksen tai laitevian hälytykset.
 • LumisTM, S9 VPAP ST-A -, Stellar-, Elisée- ja Astral-laitteissa on kattava hälytystoimintojen valikko.

Lapsipotilaiden käyttöön voidaan määrätä oksimetri.

 • Astral- ja Stellar-ventilaattoreissa on integroitu oksimetri, jota varten käyttäjä voi määrittää hälytyksiä. Oksimetri on saatavissa lisävarusteena S9 VPAP -sarjan laitteisiin.

Noninvasiivista ventilaatiota saavien lasten perheiden on tärkeää osallistua tavalliseen toimintaan ja retkille, joilla on mahdollisuus saada vertaistukea ja parantaa elämänlaatua.

 • Astral- ja Stellar-ventilaattorit on varustettu sisäisellä akulla, mikä parantaa mahdollisuuksia liikkua kodin ja sairaalan ulkopuolella.
 • Moniin ResMedin ventilaattoreihin on lisäksi mahdollisuus saada ulkoisia akkuja, jotka parantavat laitteen riippumattomuutta verkkovirrasta.  

Lisää lapsipotilaiden ventilaatiohoidosta