Lapsipotilaiden ventilaatiohoito

Noninvasiivista ventilaatiota (NIV) on käytetty unenaikaisten hengityshäiriöiden, hengitysvaikeuksien ja hengitysvajauksen hoidossa aikuisilla viimeiset 30 vuotta ja sen käyttö lapsipotilailla on lisääntynyt viimeisten 10 vuoden aikana.

Lapsipotilaiden hengitysvajaus

Lapsipotilaiden hengitysvajaus

Lue lisää lasten ventilaation erityisistä tarpeista ja ResMedin hoitoratkaisusta.

ResMedin lapsipotilaille tarkoitetut ventilaatioratkaisut

ResMedin lapsille suunnattu noninvasiivinen ventilaatiohoito (NIV) on kehitetty pienten potilaiden mukavuutta ja hoitomyöntyvyyttä ajatellen, jotta myös hoitohenkilökunta ja perhe saisivat mielenrauhaa.

ResMedin lapsipotilaille tarkoitetut ventilaatioratkaisut

ResMedin lapsipotilaille tarkoitetut ventilaatioratkaisut

ResMedin lapsille suunnattu noninvasiivinen ventilaatiohoito (NIV) on kehitetty pienten potilaiden mukavuutta ja hoitomyöntyvyyttä ajatellen, jotta myös hoitohenkilökunta ja perhe saisivat mielenrauhaa.

Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita

Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita

Lapsipotilaiden noninvasiivisessa ventilaatiohoidossa on joitakin asioita, jotka on otettava huomioon.