Invasiivinen ventilaatio (IV)

Invasiivinen mekaaninen ventilaatio voi pelastaa hengitysvaikeuksista kärsivien potilaidesi hengen. Termiä “invasiivinen” käytetään, jos jokin instrumentti kulkee suun kautta (esim. intubaatioputki), nenän tai ihon läpi (kuten trakeostomiakanyyli henkitorveen kirurgisesti tehdyn aukon läpi) ja toimii keinotekoisena hengitystienä.1

Mekaanisen ventilaation tavoitteet ovat ensisijaisesti hapen lisääminen, hiilidioksidin poistaminen ja hengitystyön vähentäminen.1

Invasiivisessa mekaanisessa ventilaatiossa käytetään kahdenlaisia putkia:

  • Intubaatioputki (ET) – tavallinen intubaatioputki, joka on asennettu nenän tai suun kautta, tarjoaa turvallisen ilmatien, kun kuffi on täyttynyt ja tiivis. Sitä käytetään lähinnä aikuispotilailla, joilla on äkillinen hengitysvajaus; lapsipotilaille voi olla hyötyä kuffittomasta intubaatioputkesta.2
  • Trakeostomiakanyyli – henkitorveen kirurgisesti tehdyn aukon kautta asennettavaa trakeostomiakanyylia käytetään potilailla, jotka tarvitsevat pitkäaikaista mekaanista ventilaatiota. Niitä on kuffillisia ja kuffittomia. Kuffilliset trakeostomiakanyylit sulkevat hengitystiet tiiviisti mekaanisen ventilaation ohjaamiseksi, kun taas kuffeja, joista ilma on päästetty pois tai kuffittomia putkia voidaan käyttää, kun potilaan tila on vakaampi.

Invasiivista ventilaatiota voidaan käyttää akuutissa hengitysvajauksessa, hengityslaitteen käytöstä vieroituksessa ja kroonisessa hengitysvajauksessa, kun noninvasiivista ventilaatiota on mahdotonta hallita kunnolla. Menetelmää voidaan myös käyttää keinona potilaan hengitysteistä huolehtimiseen kirurgisen toimenpiteen aikana sekä tehohoidossa.

Käytettiinpä invasiivista ventilaatiota sairaalassa tai kotona (mekaaninen ventilaatio kotona), siinä käytetään ventilaatioteknologiaa, joka helpottaa jatkuvasti hapen/hiilidioksidin vaihtoa.3 ResMedillä on laitteita, joissa on useita uusinta teknologiaa hyödyntäviä hoitomuotoja, jotta hoito olisi mahdollisimman miellyttävää ja tehokasta. Tutustu invasiiviseen mekaanisen ventilaation ventilaattorivalikoimaamme.

Viitteet

Lisää ventilaatiosta