Hengityshoito

Mekaanisen ventilaation tavoitteena on tukea hengitysvajauksesta kärsiviä potilaita.1 Ventilaatio parantaa kaasujen vaihtoa ja vähentää potilaan hengitystyötä.2

ResMedillä on suuri valikoima ventilaatiovaihtoehtoja invasiiviseen ja noninvasiiviseen hoitoon erilaisille potilaille ja erilaisiin hoitotilanteisiin.

Kattaviin noninvasiivisen ventilaation (NIV) ratkaisuihimme kuuluvat hoitolaitteet täydennettyinä maskeilla, joissa on hyödynnetty uusinta mukavuuteen ja suorituskykyyn tähtäävää teknologiaa, potilastietojen hallinnan sovellukset, lisävarusteita, koulutus ja palvelut.

Invasiivinen ventilaatio (IV)

Endotrakeaalisen intubaation jälkeinen invasiivinen ventilaatio (IV) antaa potilaillesi ventilaatiotukea. Katso, miten IV-ventilaatio voi pelastaa hengitysvajauksesta kärsivien potilaidesi hengen.

Noninvasiivinen ventilaatio

Noninvasiivisella ventilaatiohoidolla (NIV) annetaan ventilaatiotukea hengitysvajauksesta kärsiville potilaille.

Noninvasiivinen ventilaatio

Noninvasiivinen ventilaatio

Noninvasiivisella ventilaatiohoidolla (NIV) annetaan ventilaatiotukea hengitysvajauksesta kärsiville potilaille.

Viitteet

  • 01

    Tobin M (ed.), Principles and practice of mechanical ventilation, 3rd ed. 1994.

  • 02

    International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001.