Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma määritellään kroonisena päiväsaikaisena hyperkapniana (PaCOyli 45 mmHg) lihavilla potilailla (joiden painoindeksi on > 30 kg/m2), kun on ensin suljettu pois mahdolliset muut hypoventilaation syyt.1

Huonon hengittämisen seurauksena obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavat kärsivät liiallisesta hiilidioksidista (hypoventilaatiosta) ja liian vähäisestä hapen määrästä veressä (hypoksemia).

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman oireita ovat:

Hengenahdistus2, voimakas uneliaisuus päiväsaikaan 2, aamupäänsärky2, masennus.

Noin 90 prosenttia obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavista sairastaa myös obstruktiivista uniapneaa.

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman suositeltavia hoitovaihtoehtoja ovat kontrolloitu painonpudotus ja noninvasiivinen ventilaatio.

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien potilaiden hoitotulokset

Tutustu obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien noninvasiivisessa ventilaatiohoidossa (NIV) saatuihin positiivisiin hoitotuloksiin.

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien potilaiden hoitotulokset

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien potilaiden hoitotulokset

Tutustu obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien noninvasiivisessa ventilaatiohoidossa (NIV) saatuihin positiivisiin hoitotuloksiin.

Viitteet

  • 01

    Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med. 2005 Sep 118(9): 948-56

  • 02

    Mokhlesi B, Kryger MH, Grunstein RR. (2008) Assessment and management of patients with obesity hypoventilation syndrome. Proc Am Thorac Soc 5:218–225