Neuromuskulaa­risairauksien aiheuttaman hengitysvajauksen hoito

Neuromuskulaarisairauksien aiheuttamasta hengitysvajauksesta kärsivien potilaiden hoito voi auttaa lievittämään joitain huonon hengittämisen oireita, joita ovat.

 • yöllinen hypoventilaatio (ortopnea, hyperkapnia ja hapen saturaation heikkeneminen), joita voi esiintyä ennen päiväaikaisen hyperkapnian kehittymistä1
 • lisääntynyt yleinen heikkous
 • nielemisvaikeudet
 • hengenahdistus rasituksessa ja levossa
 • uupumus
 • uneliaisuus
 • aamupäänsärky
 • keskittymisvaikeudet
 • mielialan vaihtelut

Noninvasiivinen ventilaatio (NIV) on ihanteellinen hoitokeino neuromuskulaarisairauksia sairastavien hengitysvajaukseen.

LumisTM-sarja

StellarTM-sarja

AstralTM-sarja

Viitteet

 • 01

  Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomised controlled trial of non-invasive ventilation (NIV) for nocturnal hypoventilation in neuromuscular and chest wall disease patients with daytime normocapnia. Thorax 2005; 60:1019-1024.

\

Tutustu tarkemmin neuromuskulaarisairauksiin