ResMedin ratkaisut neuromuskulaarisairauksiin

ResMedin NIV-hoitoratkaisu

ResMed on sitoutunut parantamaan neuromuskulaarisairuksista kärsivien potilaiden elämänlaatua kotona käytettävillä NIV-hoitolaitteilla.

Viime vuosina on havaittu, että NIV-hoito, jossa käytetään ilmavuotoventtiilillä varustettua hengitysletkustoa ja tilavuuden varmistavaa tavoiteventilaatiota, on hyvin tehokas menetelmä PtcCO2-arvon pienentämiseksi

ResMedin iVAPS (älykäs tilavuuden varmistava painetuki) ei vain varmista tavoitteeksi asetettua hengitystilavuutta vaan myös alveolaarisen ventilaation kompensoimalla kuolleen tilan ventilaatiota. Tämä on erityisen tärkeää, koska potilaan tila voi muuttua yön aikana esim. koska hänen hengitysvoimansa heikkenee REM-unen aikana tai kun potilas kääntyy selälleen.

Joissain ResMedin ventilaattoreissa on myös NIV+ -triggausteknologia, joka on tarpeeksi herkkä havaitsemaan heikoimmankin hengenvedon ja triggaa ventilaatorin huolehtimaan seuraavasta hengenvedosta potilaan puolesta, jotta hengenveto ei viivästyisi.

iVAPS -toiminto on seuraavissa ResMedin laitteissa ja sitä käytetään neuromuskulaarisairauksiin liittyvien hengityshäiriöiden hoidossa: 

StellarTM 150  

Erityisiä huomioita

Riippuvuus ventilaatiosta todennäköisesti lisääntyy ajan myötä, kun neuromuskulaarisairaus etenee. Siten voi olla tarvetta muuttaa myös ventilaattorin asetuksia.

  • ResMedin ventilaattorien valikoima kattaa sekä ventilaatiosta riippumattomat että ventilaatiosta riippuvaiset potilaat. ResMedin ventilaattorit tarjoavat sekä noninvasiiviset että invasiiviset vaihtoehdot.
  • ResMedin edistyneet tiedonhallintaratkaisut (laite- ja korttitietojen tallennus, joka käsittää korkean resoluution ilmavirtaus- ja painetiedot, spontaanien hengenvetojen prosenttiosuuden sekä AHI-, tilavuus-, hengitystaajuus-, synkronointi- ja SpO2 -seurantatiedot) ja ResScanTM -sovellus antavat lääkäreille yksityiskohtaiset tiedot ongelmien selvittämiseksi ja potilasseurantaan.

Neuromuskulaarisairauksia sairastavilla voi olla myös obstruktiivinen uniapnea.

Jos potilailla on obstruktiivinen uniapnea, EPAP täytyy titrata ylähengitysteiden kokoonpainumisen estämiseksi.

  • Stellar-laitteen Tiedot-näytöllä tai ResScan-sovelluksessa näkyvät AHI-tiedot auttavat tunnistamaan EPAP-paineen säätötarpeen.
  • Korkean resoluution ilmavirtaustiedot auttavat EPAP-paineen titrausta ja PEEPi-paineen tunnistusta.

On olennaista synkronoida hengityksen triggaus ja cycle luotettavasti potilaan ja laitteen välillä.

Vsync-toiminnon ilmavuodon hallinta-algoritmi toimii synkronoidusti TiControlTM -toiminnon kanssa. Vsync seuraa ja kompensoi ilmavuotoa mukauttamalla perusilmavirtausta jatkuvasti ja automaattisesti, kun taas TiControl varmistaa minimi- ja maksimiajan sisäänhengitykselle.

Triggauksen ja cyclen säätäminen voi myös auttaa synkronointia.

Ventilaation apulaitteet, kuten pyörätuolissa käytettävä suukappale, voivat olla avuksi.

Useita ResMedin ventilaattoreita voidaan käyttää suukappaleen kanssa.

Eritteiden poistaminen hengitysteistä NIV-tekniikoita käyttäen.1

Stellar-ventilaattoreilla lääkärit voivat asettaa kaksi eri ohjelmaa, joista toinen voidaan asettaa eritteiden poistamiseksi hengitysteistä.

Akun varavirta antaa potilaille lisää liikkuvuutta.

Stellar-ventilaattoreissa on sisäiset akut.

Kaikissa ResMedin laitteissa voidaan käyttää ResMed Power Station II -virtalähdettä, ulkoista akkua, joka antaa lisätehoa enintään 8* tai 16* tuntia, jos liitetään yhteen kaksi akkua.

Kaikkien ventilaatiovaiheiden aikana on ratkaisevaa seurata potilasta ja hänen edistymistään.

ResMedin edistyneet tiedonhallintaratkaisut (laite- ja korttitietojen tallennus, joka käsittää korkean resoluution ilmavirtaus- ja painetiedot sekä käyttötunti- ja tilavuustiedot, spontaanien hengenvetojen prosenttiosuuden sekä hengitystaajuus-, AHI-, SpO2 - ja synkronointitiedot) ja ResScan-sovellus antavat lääkäreille tarkat tiedot ongelmien selvittämiseksi ja potilaan hoidon edistymisen valvontaan. Joistain ResMedin ventilaattoreista, kuten Stellar tai Astral, saadaan reaaliaikaisia tietoja (kuten ilmavirtaus- ja painekäyrät) sekä yhteenvetotiedot laitteesta.

Hoidon reaaliaikaisen valvonnan ansiosta ne sopivat potilaiden titraukseen, parhaaseen mahdolliseen seurantaan ja asetusten säätämiseen sairauden edetessä.2

Viitteet

  • 01

    C Senent et al. A comparision of assisted cough techniques in stable patients with severe respiratory insufficiency due to amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis. 2011; 12:26–32.

  • 02

    Janssens JP, Borel JC, et al. Nocturnal monitoring of home noninvasive ventilation: The contribution of simple tools such as pulse oximetry, capnography, built-in ventilator software and autonomic markers of sleep fragmentation. Thorax 2011; 66:438–445.

*8 hours per battery in PAC mode at EPAP 5 cmH2O, IPAP 15 cmH2O and 20 bpm (two batteries can be connected simultaneously)

Tutustu tarkemmin neuromuskulaarisairauksiin