Neuromuskulaa­risairaudet

Neuromuskulaarisairaudet ovat laaja käsite, joka kattaa monia lihasten toimintaa heikentäviä sairauksia ja vaivoja, jotka aiheutuvat suoraan lihasten patologiasta tai epäsuorasti hermojen patologiasta.

Joillain neuromuskulaarisairauksia sairastavilla esiintyy progressiivista lihasten heikkenemistä, josta on seurauksena:

liikuntakyvyn heikkeneminen, pyörätuolin käyttö, nielemisvaikeuksia, hengityslihasten heikkoutta, hengitysvajauksen aiheuttama kuolema.

Neuromuskulaarisairaudet voidaan jakaa nopeasti ja hitaasti eteneviin sairauksiin.

Nopeasti eteneville sairauksille on ominaista, että lihakset heikkenevät muutaman kuukauden kuluessa ja potilas kuolee muutaman vuoden kuluessa (esim. amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) ja Duchennen lihasdystrofia (DMD) teini-ikäisillä).

Vaihtelevasti tai hitaasti eteneville sairauksille on ominaista, että lihakset heikkenevät vuosien kuluessa ja elinajanodote lyhenee vain hiukan (esim. hartia-lantiotyypin lihasdystrofia, fasioskapulohumeraalinen ja myotoninen lihasdystrofia).

Neuromuskulaa­risairauksien aiheuttaman hengitysvajauksen hoito

Neuromuskulaa­risairauksien aiheuttaman hengitysvajauksen hoito

Neuromuskulaarisairauksien aiheuttamasta hengitysvajauksesta kärsivien potilaiden hoito voi auttaa lievittämään joitain huonon hengittämisen oireita.

ResMedin ratkaisut neuromuskulaarisairauksiin

ResMedin NIV-hoitolaitteisto, jossa on ilmavuotoventtiilillä varustettu letkusto ja tilavuuden varmistava ventilaatiotavoite, on suunniteltu pienentämään neuromuskulaarisairauksia sairastavien potilaiden PtcCO2 -arvoa.

ResMedin ratkaisut neuromuskulaarisairauksiin

ResMedin ratkaisut neuromuskulaarisairauksiin

ResMedin NIV-hoitolaitteisto, jossa on ilmavuotoventtiilillä varustettu letkusto ja tilavuuden varmistava ventilaatiotavoite, on suunniteltu pienentämään neuromuskulaarisairauksia sairastavien potilaiden PtcCO2 -arvoa.

Neuromusku-laarisairauksia sairastavien potilaiden hoitotulokset

Neuromusku-laarisairauksia sairastavien potilaiden hoitotulokset

Tutustu neuromuskulaarisairauksia sairastavien NIV-hoidosta koituviin hyötyihin.