ResMedin hoitoratkaisut keuhkoahtaumatautiin

Parempi hengityskaasujen vaihto

ResMedin älykäs tilavuusvarmistettu painetuki (iVAPS) -hoito kohdistuu alveoraaliseen ventilaatioon parantamalla hengityskaasujen vaihtoa ja laskemalla CO₂-tasoja hyperkapnisilla potilailla. Edistyneen teknologian avulla iVAPS yhdistää painetukiventilaation edut tavoitetilavuuden varmistukseen, pitäen yllä alveolaarista ventilaatiota myös potilaan hengitystaajuuden vaihdellessa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että iVAPS on yhtä tehokas kuin korkean paineen NIV lisäämään minuuttiventilaatiota (MV) ylipainoisilla keuhkoahtaumapotilailla.1

Toisessa tutkimuksessa iVAPS todettiin tehokkaammaksi kuin korkean paineen NIV vähentämään yöllistä  hyperkapniaa keuhkoahtaumapotilailla (p=0.003). Oli myös nähtävissä, että iVAPS-hoidon käyttäjiksi satunnaisesti valitut potilaat saivat enemmän levollista unta kotona verrattuna korkean paineen NIV-hoitoa saaneisiin potilaisiin.2

Helppoa titrausta

Asiantuntijoiden mukaan iVAPS voi helpottaa tehokkaan, pitkäaikaisen NIV-hoidon aloittamista hyperkapnisilla, vakaata keuhkoahtaumatautia sairastavilla, koska siinä käytetään etukäteen asetettua sisäänhengityksen paineväliä, joka toisin kuin korkeaa painetta käyttäen annettu NIV-hoito, ei vaadi IPAP-paineen titrausta useampana päivänä.2

Toisessa tutkimuksessa havaittiin myös, että iVAPS voi helpottaa joitain monimutkaisia, aikaa vieviä elementtejä, joita vaaditaan NIV-hoidon tehokkaassa aloituksessa.3 Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että “iVAPS on yhtä tehokasta kuin painetuki, jonka aloittaa ammattitaitoinen hoitoalan ammattilainen yöllistä hypoventilaatiota käsitellessään”. Se voi helpottaa NIV-hoidon käyttöä ilman laajaa aikaisempaa kokemusta, he esittivät tutkimuksessaan, joka julkaistiin European Respiratory Journalissa.

60 minuuttia kauemmin3

iVAPS-painetuesta on hyödyllinen myös siksi, että sen avulla voidaan saada potilaat jatkamaan NIV-hoitoaan pitkäaikaisesti.

Erään tutkimuksen tulokset osoittivat, että iVAPS-painetuella hoidetut potilaat jatkoivat hoitoaan 60 minuuttia pidempään (käyttökertaa kohti) verrattuina niihin, jotka saivat tavallista painetukea.3

Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että iVAPS “voi rohkaista vastikään NIV-hoitonsa aloittaneita potilaita jatkamaan hoitoaan”.3

Tämä älykäs, automaattinen ja yksilöity tekniikka yhdistettynä älykkääseen taustahengitystaajuuteen (iBR) tarjoaa laadukkaan vaihtoehdon kroonista, vakaata keuhkoahtaumatautia sairastaville.

Tuotteemme

Kotikäyttöön sopivien ventilaattoreiden avulla ResMed on sitoutunut parantamaan keuhkoahtaumapotilaiden elämänlaatua. Keuhkoahtaumapotilaille on tarjolla useita NIV-laitteistoja kotikäyttöön:

LumisTM-sarja, AstralTM-sarja, S9 VPAP™ ST iVAPS ja S9 VPAP™ ST‐A iVAPS

Hiljaista, helppokäyttöistä ja edistynyttä kaksoispaineratkaisua tarvitseville potilaille ResMedillä on tarjota Stellar™ 150 -ventilaattori (jossa iVAPS).

Kevyt, pieni ja hiljainen Stellar 150 on ihanteellinen potilaille kotikäyttöön, erityisesti liikkumavapautta kaipaaville.

Viitteet

  • 01

    Ekkernkamp, E. et al. Minute ventilation during spontaneous breathing, high‐intensity Noninvasive positive pressure ventilation and intelligent volume assured pressure support in hypercapnic COPD. Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; 11:52‐58.

  • 02

    Ekkernkamp, E. et al. Impact of intelligent volume‐assured pressure support on sleep quality in stable hypercapnic chronic obstructive pulmonary disease patients: a randomized, crossover study. Respiration 2014; published online.

  • 03

    Jaye J, Kelly J, et al. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56, 519s.

Lisätietoja keuhkoahtaumataudista