Potilaiden hoitotulokset

Erityisiä huomioita

Keuhkoahtaumatautia sairastavat potilaat joutuvat tekemään paljon hengitystyötä ja heidän on vaikeaa hengittää ilmaa ulos keuhkoistaan.

 • Painetuki (PS) auttaa potilaiden hengitystä saamaan suurempia tilavuuksia keuhkoihin nopeammin, mikä vähentää potilaiden hengitystyötä.
 • Keuhkoahtaumatautia sairastavien PCO2 -tasojen alentaminen ja normalisoiminen voi vaatia suurten paineiden käyttämistä. 1
 • ResMedin kaksoispainelaitteissa on laaja valikoima PS-asetuksia, jotka voidaan asettaa 0,2 cm H2O:n porrastuksin aina PS-asetukseen 40 cm H2O.
 • PS vähentää potilaan hengitystyötä, mikä puolestaan pienentää heidän hengitystaajuuttaan ja antaa lisäaikaa uloshengitykseen.
 • Hyvä synkronointi ja nopea moottorin vasteaika auttavat myös sisäänhengitystilavuuden nopeaa antamista.

Kun sisäänhengitykseen käytetään vähemmän aikaa, uloshengitykseen jää enemmän aikaa, jolloin sisäinen PEEP-paine alenee lisää ja hengitystyö vähenee. 

 • ResMedin TiControl™-ominaisuuden avulla lääkäri voi asettaa maksimiarvon sisäänhengitykseen käytettävälle ajalle. Näin varmistetaan tehokas jaksotus uloshengitykseen käytettävän ajan pidentämiseksi.
 • ResMedin ainutlaatuisella, pienen inertian moottorin teknologialla saavutetaan nopeat nousuajat ja nopeat vasteet potilaan hengitystyöhön.
 • ResMedin Stellar™-ventilaattoreita käytettäessä EPAP (uloshengityspaine) voidaan asettaa 2 cm H2O:sta 25 cm H2O:n paineeseen tai enintään IPAP-paineelle (sisäänhengitysajalle) asetetulle tasolle.

On olennaista ylläpitää luotettava hengityksen triggauksen ja cyclen synkronointi potilaan ja laitteen välillä.

 • Kaikissa ResMed-laitteissa Vsync-ilmavuodon hallinta-algoritmi toimii synkronoidusti TiControl-ominaisuuden kanssa. Vsync seuraa ja kompensoi ilmavuotoa mukauttamalla perusilmavirtausta jatkuvasti ja automaattisesti, kun taas TiControl varmistaa minimi- ja maksimiajan sisäänhengitykselle.
 • Triggauksen ja cyclen säätäminen voi myös auttaa synkronointia.

Keuhkoahtaumapotilaat tarvitsevat useimmin lisähappea noninvasiivisen ventilaation kanssa.

 • Stellar-ventilaattoreita käytettäessä happi voidaan liittää laitteen taakse vieläkin tarkemman O2-lisäyksen varmistamiseksi; hapen virtaus voi olla enintään 30 l/min.
 • SpO2 -arvoa voidaan valvoa, mikä helpottaa hapen titrausta.
 • FiO2 voidaan mitata ja sitä voidaan valvoa tarvittaessa suoraan Stellar-laitteen näytöltä.

Keuhkoahtaumapotilaiden hoidon avaintekijä on potilaan hoitomyöntyvyys ja hoidon noudattaminen (erityisesti yöaikaan).

 • ResMedin tuotteet mahdollistavat trigger- ja cycle-herkkyyksien hienosäätämisen sekä nousu- ja laskuajan asetukset hoitomukavuuden optimoimiseksi ja hengittämisen helpottamiseksi.
 • Myös kattavat potilasseurannan mahdollisuudet auttavat edistämään hoidon noudattamista.

Keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla saattaa olla myös osittain päällekkäinen oireyhtymä, keuhkoahtaumatauti ja obstruktiivinen uniapnea.

 • Jos osittain päällekkäinen oireyhtymä diagnosoidaan, myös EPAP-paine titrataan obstruktiivisesta uniapneasta johtuvan ylähengitysteiden kokoonpainumisen estämiseksi.
 • Stellar-laitteen Tiedot-näytön tai ResScan™-sovelluksen kautta tarkastellut AHI-tiedot auttavat tunnistamaan EPAP-paineen säädön tarpeen.
 • Korkean resoluution ilmavirtaustiedot auttavat EPAP-paineen titrausta ja PEEPi-paineen tunnistusta.

Potilaan hengityksen helpottamiseen voidaan käyttää integroitua kostutusta.

 • ResMedin H4i™- ja H5i™-lämminvesikostuttimet muodostavat kokonaisuuden yhteensopivien ResMed-laitteiden kanssa.

Keuhkoahtaumataudin kaikkien vaiheiden aikana on ratkaisevaa seurata potilasta ja hänen edistymistään.

 • ResMedin edistyneet tiedonhallintaratkaisut (laite- ja korttitietojen tallennus, joka käsittää korkean resoluution ilmavirtaus- ja painetiedot sekä käyttötunti-, tilavuus-, spontaanien hengenvetojen prosenttiosuus-, hengitystaajuus-, AHI-, SpO2 - sekä synkronointitiedot) ja siihen kuuluva ResScan-sovellus antavat lääkäreille tarkat tiedot ongelmien selvittämiseen ja potilaan hoidon edistymisen valvontaan. Jotkin ResMedin ventilaattorit, kuten Stellar, pystyvät myös näyttämään reaaliaikaisia tietoja (kuten ilmavirtaus- ja painekäyrät) sekä yhteenvetotiedot laitteesta.
 • Hoidon reaaliaikainen seuranta mahdollistaa potilaan optimaalisen titrauksen ja seurannan sekä hoitoasetusten säätämisen sairauden etenemisen mukaan. 2
 • ResMedin Stellar 100- ja Stellar 150 -ventilaattorit mahdollistavat kattavan reaaliaikaisen seurannan.

Myös elämänlaatua koskevat kysymykset ovat tärkeitä kroonisia sairauksia sairastaville. 3, 4  

 • Verkkovirransaannista riippumaton virtalähde – joko sisäinen akku tai ulkoinen akku, ResMed Power Station II (RPSII) – auttaa potilaita säilyttämään riippumattomuutensa, kannustaa heitä kuntoutukseen ja parantaa heidän elämänlaatuaan. 

Viitteet

 • 01

  Schonhofer B. Noninvasive positive pressure ventilation in patients with stable hypercapnic COPD: Light at the end of the tunnel? Thorax 2010; 65:765–767

 • 02

  Jean-Paul Janssens et al on behalf of the SomnoNIV Group. Nocturnal monitoring of home noninvasive ventilation: The contribution of simple tools such as pulse oximetry, capnography, built-in ventilator software and autonomic markers of sleep fragmentation. Thorax 2011; 66:438–445.

 • 03

  Tsolaki V, Pastaka C, Karetsi E et al. One-year non-invasive ventilation in chronic hypercapnic COPD: Effect on quality of life. Respir Med 2008; 102:904–911.

 • 04

  Duiverman ML, Wempe JB, Bladder G, Jansen DF, et al. Nocturnal noninvasive ventilation in addition to rehabilitation in hypercapnic patients with COPD. Thorax 2008; 63:1052-7.

Lisätietoja keuhkoahtaumataudista