Ventilaatiohoidon indikaatiot

ResMed toimii hengittämisen parantamiseksi.

Me toimimme yhdessä kanssasi, jotta voit antaa potilaillesi parasta mahdollista hoitoa.

Tutustu tarkemmin ResMedin muihin sairauksiin liittyvän hengitysvajauksen hoitovaihtoehtoihin ja ratkaisuihin.

Ventilaation tavoitteena on hengityshoidon antaminen.

Invasiivinen ventilaatio (IV)

Endotrakeaalisen intubaation jälkeinen invasiivinen ventilaatio (IV) antaa potilaillesi ventilaatiotukea. Katso, miten IV-ventilaatio voi pelastaa hengitysvajauksesta kärsivien potilaidesi hengen.

Noninvasiivinen ventilaatio

Noninvasiivisella ventilaatiohoidolla (NIV) annetaan ventilaatiotukea hengitysvajauksesta kärsiville potilaille.

Noninvasiivinen ventilaatio

Noninvasiivinen ventilaatio

Noninvasiivisella ventilaatiohoidolla (NIV) annetaan ventilaatiotukea hengitysvajauksesta kärsiville potilaille.

Tutustu tarkemmin keuhkoahtaumatautiin (COPD): ResMedin hoitoratkaisu ja dokumentoidut potilaiden hoitotulokset.

Keuhkoahtaumataudin hoitovaihtoehdot

Keuhkoahtaumataudin hoitovaihtoehdot

Vakaana pysyvän keuhkoahtaumataudin hoidon tarkoituksena on lievittää välittömästi taudin oireita ja vähentää niitä sekä pienentää taudin pahenemisen riskiä.

ResMedin hoitoratkaisut keuhkoahtaumatautiin

Kotikäyttöön sopivien ventilaattoreiden avulla ResMed on sitoutunut parantamaan keuhkoahtaumapotilaiden elämänlaatua.

ResMedin hoitoratkaisut keuhkoahtaumatautiin

ResMedin hoitoratkaisut keuhkoahtaumatautiin

Kotikäyttöön sopivien ventilaattoreiden avulla ResMed on sitoutunut parantamaan keuhkoahtaumapotilaiden elämänlaatua.

Keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden hoitotulokset

Keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden hoitotulokset

Keuhkoahtaumatautia sairastavien noninvasiivisessa hoidossa on saatu paljon positiivisia tuloksia.

Lue lisää neuromuskulaarisairauksista: ResMedin hoitoratkaisu ja dokumentoidut potilaiden hoitotulokset.

Neuromuskulaa­risairauksien aiheuttaman hengitysvajauksen hoito

Neuromuskulaa­risairauksien aiheuttaman hengitysvajauksen hoito

Neuromuskulaarisairauksien aiheuttamasta hengitysvajauksesta kärsivien potilaiden hoito voi auttaa lievittämään joitain huonon hengittämisen oireita.

ResMedin ratkaisut neuromuskulaarisairauksiin

ResMedin NIV-hoitolaitteisto, jossa on ilmavuotoventtiilillä varustettu letkusto ja tilavuuden varmistava ventilaatiotavoite, on suunniteltu pienentämään neuromuskulaarisairauksia sairastavien potilaiden PtcCO2 -arvoa.

ResMedin ratkaisut neuromuskulaarisairauksiin

ResMedin ratkaisut neuromuskulaarisairauksiin

ResMedin NIV-hoitolaitteisto, jossa on ilmavuotoventtiilillä varustettu letkusto ja tilavuuden varmistava ventilaatiotavoite, on suunniteltu pienentämään neuromuskulaarisairauksia sairastavien potilaiden PtcCO2 -arvoa.

Neuromusku-laarisairauksia sairastavien potilaiden hoitotulokset

Neuromusku-laarisairauksia sairastavien potilaiden hoitotulokset

Tutustu neuromuskulaarisairauksia sairastavien NIV-hoidosta koituviin hyötyihin.

Tutustu tarkemmin obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaan: kuinka sen oireet tunnistetaan potilaissa, ResMedin hoitoratkaisu ja dokumentoidut hoitotulokset.

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman suositeltavia hoitovaihtoehtoja ovat kontrolloitu painonpudotus ja noninvasiivinen ventilaatio.

ResMedin hoitoratkaisut obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaan

ResMedin NIV-hoito, jossa käytetään älykkään tilavuusvarmistetun painetuen (iVAPS) toimintoa, voi auttaa obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavia potilaita.

ResMedin hoitoratkaisut obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaan

ResMedin hoitoratkaisut obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaan

ResMedin NIV-hoito, jossa käytetään älykkään tilavuusvarmistetun painetuen (iVAPS) toimintoa, voi auttaa obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavia potilaita.

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien potilaiden hoitotulokset

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien potilaiden hoitotulokset

Tutustu obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien noninvasiivisessa ventilaatiohoidossa (NIV) saatuihin positiivisiin hoitotuloksiin.

Perehdy tarkemmin restriktiivisiin keuhkosairauksiin: ResMedin hoitoratkaisu ja dokumentoidut potilaiden hoitotulokset.

Restriktiivisen keuhkosairauden hoitovaihtoehdot

Restriktiivisen keuhkosairauden hoitovaihtoehdot

Restriktiiviset keuhkosairaudet ovat joukko rintakehän epämuodostumia, jotka johtavat hengityslihasten ja rintakehän tehottomaan yhteenliittymiseen.

ResMedin ratkaisut restriktiiviseen keuhkosairauteen

ResMedillä on laaja valikoima ratkaisuja restriktiivisiä keuhkosairauksia sairastavien potilaiden hengitysvajauksen hoitoon.

ResMedin ratkaisut restriktiiviseen keuhkosairauteen

ResMedin ratkaisut restriktiiviseen keuhkosairauteen

ResMedillä on laaja valikoima ratkaisuja restriktiivisiä keuhkosairauksia sairastavien potilaiden hengitysvajauksen hoitoon.

Restriktiivisiä keuhkosairauksia sairastavien potilaiden hoitotulokset

Restriktiivisiä keuhkosairauksia sairastavien potilaiden hoitotulokset

Katso, miten NIV-hoito voi auttaa parantamaan restriktiivisistä keuhkosairauksissta kärsivien potilaiden elämää.

Tutustu tarkemmin ResMedin lapsille tarkoitettuihin ventilaatioratkaisuihin: erityisesti huomioon otettaviin seikkoihin, ihanteelliseen hoitoratkaisuun ja potilaiden dokumentoituihin hoitotuloksiin.

ResMedin ventilaatioratkaisut lapsille

ResMedin ventilaatioratkaisut lapsille

ResMedin lapsille suunnattu noninvasiivinen ventilaatiohoito (NIV) on kehitetty pienten potilaiden mukavuutta ja hoitomyöntyvyyttä ajatellen, jotta myös hoitohenkilökunta ja perhe saisivat mielenrauhaa.

Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita

Lapsipotilaiden noninvasiivisessa ventilaatiohoidossa on joitakin asioita, jotka on otettava huomioon.

Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita

Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita

Lapsipotilaiden noninvasiivisessa ventilaatiohoidossa on joitakin asioita, jotka on otettava huomioon.

Lapsipotilaiden hengitysvajauksen hoito

Lapsipotilaiden hengitysvajauksen hoito

Lue lisää lasten ventilaation erityisistä tarpeista ja ResMedin hoitoratkaisusta.