Tietosuoja

Yleisesti ottaen ResMedin sivustolla kävijät jäävät tunnistamattomiksi (IP-osoitteen jäljitystä lukuunottamatta). Joillain ResMedin sivustoilla vaaditaan kuitenkin rekisteröitymistä, jolloin voidaan kerätä henkilökohtaisia tietoja (kuten nimi, osoite ja puhelinnumero). Kun henkilökohtaisia tietoja kerätään, ResMed ryhtyy kohtuullisiksi katsottaviin ponnistuksiin pitääkseen tiedot suojattuina eikä paljasta niitä ResMed-yritysryhmän ulkopuolelle muulla tavoin kuin täyttääkseen liiketoiminnalliset velvoitteensa kävijää kohtaan.

Jos on olemassa jokin jälleenmyyjäsopimus tai muuhun liikesuhteeseen liittyvä asiakirja, sellainen asiakirja on ensisijainen näihin tietosuojaa koskeviin menettelytapoihin nähden.

Kun henkilökohtaisia tietoja kerätään verkon kautta tapahtuvan liiketoimintatapahtuman yhteydessä, sivustolla kävijä suostuu siihen, että kyseisiä tietoja käytetään liiketoiminnassa kohtuullisessa määrin.

ResMedin tietosuojaa koskevat menettelytavat eivät koske sivustoja, jotka ovat ResMedin valvonnan ulottumattomissa. Sellaisia ovat esim. linkin kautta käytettävät kolmansien osapuolten sivustot.

Koska internet-teknologia muuttuu nopeasti, pidätämme oikeuden muuttaa näitä tietosuojaa koskevia menettelytapoja. Niiden viimeisin versio on liitettynä sivustoon, ja sivustolla kävijöitä kehotetaan tutustumaan niihin säännöllisin väliajoin.