Norja

Sp: Hvorfor tilbakekalles apparatene?

ResMed har annonsert et frivillig utskiftingsprogram for enkelte S8 CPAP-apparater. Dette som en forholdsregel mot en liten mulighet for kortslutning i apparatets strømforsyningskontakt.

Sp: Hva skjer med apparatene?

I sjeldne tilfeller har en kortslutning i strømforsyningens kretskort inne i apparatet ført til at apparatet har sluttet å virke. I sju av disse tilfellene forårsaket kortslutningen varmeskader på utsiden av apparatet, men det er ikke rapportert om skader av betydning på eiendom eller pasienter.

Sp: Hva gjør ResMed med dette?

ResMed vil skifte ut apparatene som en forholdsregel mot den minimale muligheten for kortslutning i apparatets strømforsyningskontakt.

I samarbeid med leverandøren av CPAP-apparatet vil ResMed sørge for at du får tilsendt et nytt apparat.

Sp: Hvordan finner jeg ut om mitt apparat inngår i utskiftingsprogrammet?

For å finne ut om ditt S8 CPAP-apparat må skiftes ut må du kontrollere både delenummeret og serienummeret. Begge disse numrene finner du på undersiden av apparatet.

I Europa er følgende produkter berørt:

  • S8 Autoset Spirit
  • S8 Elite
  • S8 Prima
  • S8 Escape

Det er bare de angitte produktene med et serienummer innenfor denne serien som er berørt:

Fra Til
20040285613 20060283743
20060287568 20060294694

Sp: Er pasientene i fare?

Pasientene kan trygt fortsette å bruke S8 CPAP-apparatene som omfattes av dette utskiftingsprogrammet til de får det nye CPAP-apparatet. Som med alt elektrisk utstyr må pasienten sørge for at apparatet er plassert på et hardt, rent underlag når det er i bruk. Du bør også ta følgende forholdsregler ved bruk:

  • Hvis du bruker ekstra oksygen sammen med S8 CPAP-apparatet, bør du kontakte leverandøren av CPAP-apparatet eller legen din så snart som mulig.
  • Begrens flytting og frakobling av apparatet til et minimum.
  • Slutt å bruke apparatet hvis du opplever tegn på elektriske feil, for eksempel uregelmessig strømforsyning, sprakelyder, gnister, svidd lukt.

Apparatet ditt omfattes bare av utskiftingsprogrammet hvis det har et serienummer i serien  angitt ovenfor.

Serienumrene som omfattes av utskiftingsprogrammet, er som følger:

Sp: Hvordan finner jeg serienummeret på apparatet?

Det 11-sifrede serienummeret er plassert under strekkoden på undersiden av apparatet.

Slik finner du delenummeret og serienummeret på S8 CPAP-apparatet:

1. Ta ut kontakten.

2. Hvis du bruker en luftfukter, må du koble den fra før du snur apparatet.

3. Snu apparatet. Delenummeret og serienummer står under strekkoden (se bildet nedenfor).

Sp: Hvordan får pasienten det nye apparatet?

Pasienten vil bli kontaktet av leverandøren av CPAP-apparatet for å avtale levering av et nytt S8 CPAP-apparat. For å starte utskiftingsprosessen trenger du serienummeret på undersiden av apparatet.

Sp: Skal jeg returnere det gamle apparatet, eller kaste det?

IKKE kast det gamle CPAP-apparatet. Du skal returnere det etter avtale med leverandøren av CPAP-apparatet. Ta kontakt med leverandøren hvis det er noe du lurer på.

Sp: Hvordan vil ResMed koordinere utskiftingen?

ResMed vil sende en liste over serienumrene for de berørte apparatene til leverandørene av apparatet. Instruksjoner for utskifting vil deretter bli sendt ut til pasientene.

Sp: Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har flere spørsmål?

Kontakt leverandøren av CPAP-apparatet.