Alankomaat

V. Waarom roept u deze apparaten terug?

ResMed heeft een vrijwillig vervangingsprogramma aangekondigd voor een aantal S8 CPAP-apparaten. Het betreft een voorzorgsmaatregel tegen een zeer kleine kans op kortsluiting in de aansluiting van de netvoeding van het apparaat.

V. Wat kan er met het apparaat gebeuren?

In zeldzame gevallen kan kortsluiting op de printplaat van de netvoeding binnen in het apparaat een defect veroorzaken. In zeven van die gevallen heeft kortsluiting thermische schade aan de buitenkant van het apparaat veroorzaakt, maar er is geen significante schade aan goederen of letsel bij patiënten gemeld.

V. Welke actie onderneemt ResMed?

ResMed zal een vervangingsprogramma van het product starten als voorzorgsmaatregel tegen een zeer kleine kans dat kortsluiting optreedt in de aansluiting van de netvoeding van uw apparaat.

ResMed zal samen met uw CPAP-leverancier zorgen dat u een nieuw apparaat ontvangt.

V. Hoe weet ik of mijn apparaat onder het vervangingsprogramma valt?

Om te bepalen of uw S8 CPAP-apparaat vervanging nodig heeft, moet u het onderdeel- en serienummer controleren. Beide nummers vindt u aan de onderkant van het apparaat.

De volgende producten vallen onder het programma:

  • S8 Autoset Spirit
  • S8 Elite

Alleen producten die tot onderstaande reeks serienummers horen, vallen hieronder:

      Van       Tot
20040285613 20060283743
20060287568 20060294694

V. Lopen patiënten een risico?

Patiënten kunnen het S8 CPAP-apparaat dat deel uitmaakt van dit vervangingsprogramma veilig blijven gebruiken totdat zij hun nieuwe CPAP ontvangen. Net als bij elk ander elektrisch apparaat, moeten patiënten zorgen dat het apparaat tijdens gebruik op een stevige, schone ondergrond staat. U moet de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen tijdens gebruik:

• Als u ook nog zuurstof krijgt voorgeschreven voor gebruik met uw S8 CPAP-apparaat, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw leverancier of arts.

• Het apparaat zo min mogelijk verplaatsen of van de netspanning afhalen.

• Gebruik het apparaat niet meer als u tekenen van elektrische storing opmerkt, zoals: stroomonderbrekingen, krakende geluiden, vonkjes, brandlucht.

Uw apparaat valt alleen onder het vervangingsprogramma als hij tot de bovenstaande reeks serienummers behoort.

V. Waar vind ik het serienummer van het apparaat?

Het 11-cijferige serienummer staat aan de onderzijde van het apparaat onder de barcode. Hoe vindt u het onderdeel- en serienummer op uw S8 CPAP-apparaat:

1. Haal de apparaatstekker uit het stopcontact.

2. Ontkoppel de luchtbevochtiger als u deze gebruikt voordat u het apparaat omdraait.

3. Draai het apparaat om.Het onderdeelnummer en serienummer staan onder de barcode zoals in onderstaande afbeelding.

V. Hoe ontvangen patiënten hun vervangend apparaat?

Patiënten ontvangen bericht van hun CPAP-leverancier over levering van een vervangend S8 CPAP-apparaat. Om te beginnen hebt u het serienummer aan de onderkant van uw apparaat nodig.

V. Moet ik mijn oude apparaat terugsturen of vernietigen?

Vernietig uw oude CPAP NIET. U moet het oude apparaat terugsturen volgens de instructies van uw CPAP-leverancier. Hebt u nog vragen daarover, neem dan contact op met uw leverancier.

V. Hoe coördineert ResMed het vervangingsprogramma?

ResMed zal leveranciers van deze apparaten een lijst met reeksen serienummers sturen van de betreffende apparaten. Instructies voor vervanging worden vervolgens naar de patiënten gestuurd.

V. Wie kan ik bellen als ik nog meer vragen heb?

U kunt bellen met uw CPAP-leverancier.