Suomi

Kysymys: Miksi laitteet palautetaan?

ResMed on ilmoittanut toteuttavansa vapaaehtoisesti palautus- ja vaihto-ohjelman, joka koskee tiettyjä S8-sarjan CPAP-hoitolaitteita. Kyseessä on varotoimi, jonka taustalla on erittäin pieni oikosulun mahdollisuus laitteen virtajohdon liittimessä.

Kysymys: Miten ongelma ilmenee?

Joissakin harvinaisissa yksittäistapauksissa laitteen sisäiseen virtapiiriin on tullut oikosulku, joka on keskeyttänyt laitteen toiminnan. Seitsemässä tapauksessa oikosulku on aiheuttanut lämpövahinkoja laitteen ympärille, mutta yhdestäkään henkilövahingosta tai merkittävästä omaisuusvauriosta ei ole ilmoitettu. 

Kysymys: Mihin toimenpiteisiin ResMed on ryhtynyt?

ResMed toteuttaa varotoimena palautus- ja vaihto-ohjelman, jolla suljetaan pois pieni oikosulun mahdollisuus laitteen virtajohdon liittimessä.

ResMed toimii yhteistyössä CPAP-laitteenne toimittajan kanssa ja lähettää teille uuden laitteen.

Kysymys: Kuinka saan tietää, kuuluuko oma laitteeni palautusohjelman piiriin?

Jotta voimme tietää, kuuluuko Teidän S8-virtausgeneraattorinne palautusohjelman piiriin, tarvitsemme laitteen tuotenumeron ja sarjanumeron. Nämä numerot sijaitsevat laitteen pohjassa.

Euroopassa vaihto-ohjelmaan kuuluvat laitteet ovat seuraavat:

  • S8 AutoSet Spirit  
  • S8 Elite
  • S8 Prima sekä
  • S8 Escape

Laite on viallinen vain, jos sen sarjanumero on seuraavien numeroiden välissä:

Numerosta Numeroon
20040285613 20060283743
20060287568 20060294694

Kysymys: Onko viallisesta laitteesta vaaraa potilaalle?

Potilaat voivat huoletta käyttää S8-virtausgeneraattoria siihen asti, että heille toimitetaan uusi laite.   Pyydämme varmistamaan, että käytössä oleva S8-virtausgeneraattori on sijoitettu sähkölaitteelle sopivalle kovalle ja puhtaalle alustalle. Myös seuraavista varotoimista on syytä huolehtia käytön aikana:

  • Jos lääkäri on määrännyt teille lisähappea käytettäväksi S8-virtausgeneraattorin kanssa, pyydämme ottamaan yhteyttä CPAP-laitteen toimittajaan tai lääkäriin mahdollisimman pian.
  • Välttäkää kytkemästä laitetta turhaan irti ja liikuttamasta laitetta enempää kuin on tarpeen.
  • Lopettakaa laitteen käyttäminen, jos huomaatte seuraavantyyppisiä merkkejä sähköviasta: katkot virransyötössä, murtumisäänet, kipinät, palaneen käry.

Laitteenne kuuluu palautusohjelman piiriin ainoastaan, jos sen sarjanumero on edellä olevassa taulukossa mainittujen numeroiden välissä.

Vaihto-ohjelmaan kuuluvat sarjanumerot ovat seuraavat:

Kysymys: Mistä löydän laitteen sarjanumeron?

Laitteen 11-numeroinen sarjanumero sijaitsee laitteen pohjassa. Jos laitteessanne on kostutin, irrottakaa se ennen kuin luette sarjanumeron laitteen pohjasta.

Sarjanumero on merkitty viivakoodin alle.

S8-virtausgeneraattorin tuotenumeron ja sarjanumeron löytäminen.

  • Kytke laite irti verkkopistokkeesta.
  • Jos laitteessa on kostutin, irrota se ennen kuin käännät laitteen ylösalaisin.
  • Käännä laitteen pohja ylöspäin. Tuotenumero (Part No) ja sarjanumero (Serial No) sijaitsevat viivakoodin alapuolella (katso alla oleva kuva).

Kysymys: Miten potilaille toimitetaan uusi laite?

CPAP-laitteen toimittaja ottaa yhteyttä potilaisiin ja järjestää heille uudet S8-virtausgeneraattorit. Palautusohjelman toteuttamiseksi Teidän tulee antaa laitteen toimittajalle laitteen pohjassa oleva sarjanumero.

Kysymys:&28-05-2007p; Palautanko viallisen laitteen vai hävitänkö sen?

Viallista CPAP-laitetta EI saa hävittää. Palauttakaa se CPAP-laitteen toimittajan ohjeiden mukaisesti. Jos teillä on kysyttävää, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä CPAP-laitteenne toimittajaan.

Kysymys: Miten ResMed organisoi palautusohjelman?

ResMed lähettää laitetoimittajille luettelon viallisten laitteiden sarjanumeroista. Palautusohjeet lähetetään sen jälkeen potilaille.

Kysymys: Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on lisää kysyttävää?

Pyydämme ottamaan yhteyttä CPAP-laitteenne toimittajaan.