LumisTM 150 VPAP ST-A noninvasiivinen ventilaattori

 • Vaivaton yksilöllinen ventilaatio

  Lumis 150 VPAP ST-A on noninvasiivinen ventilaattori, jossa on myös hälytykset. Se on suunniteltu ventilaatiohoidosta riippumattomien potilaiden hengitysvajauksen hoitoon.

  Ventilaattorin ominaisuuksiin sisältyy IntelligentAir – valikoima ResMedin tekniikoita, joiden avulla hoito voidaan mukauttaa potilaan yksilöllisiin hengitystarpeisiin. IntelligentAir-ominaisuuksia ovat iVAPS (älykäs tilavuuden varmistava painetuki) -hoitomuoto, joka mukautuu potilaan vaihtuviin hengitystarpeisiin automaattisesti, älykäs taustahengitystaajuus (iBR)*, joka maksimoi potilaan mahdollisuuden hengittää spontaanisti, sekä valinnainen AutoEPAP**, joka pitää ylemmät hengitystiet avoimina.

  Helppokäyttöinen 150 VPAP ST-A -ventilaattori sisältää sisäänrakennetun langattoman yhteyden ResMedin pilvipohjaiseen AirView™-potilashallintajärjestelmään.

Tärkeimmät ominaisuudet

Varmuutta lisäävät kiinteät ja säädettävät hälytykset

Kiinteät hälytykset ilmoittavat järjestelmän tapahtumista, kuten virtakatkoksista ja järjestelmävioista. Säädettäviä hälytyksiä ovat suuri ilmavuoto, matala minuuttiventilaatio, apnea, ilma-aukoton maski ja matala SpO2 (kun oksimetri on liitettynä).

iVAPS (älykäs tilavuuden varmistava painetuki)

iVAPS tunnistaa potilaan yksilöllisen alveolaarisen ventilaatiotarpeen automaattisesti, asettaa sopivat tavoitteet ja säätää painetukea joustavasti.

 • Muut ominaisuudet
 • Älykäs taustahengitystaajuus (iBR)* maksimoi potilaan mahdollisuuden laukaista ventilaattori. iBR lisää tukihengityksiä vain tarvittaessa ja palauttaa potilaan hengityksen miellyttävällä tavalla takaisin tavoitehengitystaajuuteen. 
 • Valinnainen AutoEPAP** pitää ylemmät hengitystiet avoimina säätämällä uloshengityspainetta automaattisesti osittaisten ja täydellisten tukosten poistamiseksi. 
 • Vsync varmistaa erinomaisen potilaan ja ventilaattorin välisen synkronoinnin merkittävienkin vuotojen yhteydessä.
 • TiControl™ antaa määrittää sisäänhengityksen minimi- ja maksimiaikarajat potilaan ihanteellisen sisäänhengitysajan kummallekin puolelle spontaanin hengityksen mahdollistamiseksi.
 • Laukaisu- ja jaksotusasetukset ovat optimoitavissa potilaan tilan mukaan laukaisu- ja jaksotusherkkyyden viiden asetustason ansiosta.
 • QuickNav helpottaa hoitoasetusten muuttamista. Voit muuttaa ja tarkistaa asetukset nopeasti ja vaivattomasti siirtymällä Asetukset-näytön ja Valvonta-näytön välillä koti-painiketta kaksoisnapsauttamalla.
 • Climate Control Auto varmistaa automaattisen kostutuksen. Kun Lumis-ventilaattoriin on liitettynä HumidAir™-lämminvesikostutin ja ClimateLineAir™-lämpöletku, kostutus on käytössä automaattisesti ilman asetusten muuttamista tai valikosta toiseen siirtymistä. 
 • Viive- ja viive alas -toiminnot. Hoitoon siirtymistä helpottava viivetoiminto nostaa paineen miellyttävästi vähitellen potilaalle määrättyyn hoitotasoon, ja viive alas -toiminto pienentää EPAP-painetta ja painetukea asteittain ja helpottaa potilaan siirtymistä pois hoidosta.
 • AirView potilastietojen etähallintaan. Potilaiden hoitotiedot voidaan lähettää helposti ja turvallisesti AirView-järjestelmään, josta viimeisimmät tilasto- ja trenditiedot ovat nopeasti käytettävissä etäyhteydessä. AirViewn etätukitoiminnon ja etäyhteydessä tehtävän asetusten muuttamisen ansiosta myös laitteen hallinta helpottuu.

  *Käytettävissä iVAPS- ja ST-hoitomuodoissa.
  *Käytettävissä ST-hoitomuodossa.
\

Suunniteltu toimimaan yhdessä

Miten voin tilata tuotteen

Tuotetuki

Vihjeitä nopeaa noninvasiiviseen hoitoon tottumista varten sairaalassa
Noninvasiivisen ventilaation onnistuminen riippuu lukuisista tekijöistä, joista yksi on se, että potilas hyväksyy hoidon. Tässä artikkelissa annetaan vinkkejä, joilla voit rohkaista potilaitasi tottumaan nopeasti noninvasiiviseen hoitoon.
Kostutuksen käyttö ventilaattoreiden kanssa
Ventilaattorin aikaansaama ilmavirtaus on usein suurempi kuin mihin keho on tottunut. Kostuttimen käytöllä yhdessä ventilaattorin kanssa voi olla suuri merkitys hoidon miellyttävyyden kannalta.
Maskien/laitteiden yhteensopivuus
Mitkä sairaalakäyttöön tarkoitetut maskit sopivat käytettäviksi minkä laitteiden kanssa? Mitkä ilma-aukottomat kokokasvomaskit sopivat käytettäviksi minkä laitteiden kanssa?

Lisää tuotteita